Share

Kabanata 25

Kabanata 25

"YOU CANNOT proceed to this wedding, Keeno," may pinalidad ang tono ng amang sabi nito.

Humigpit ang hawak ni Keeno sa kamay ni Honey nang madama niya ang namumuong pangamba sa dalaga. No, he's done living in the shadows. He deserves to have his own voice and nobody, even his own Dad, can stop him anymore from being with her.

He took in some air. Nilabanan niya ang seryosong titig ng kanyang ama. It is the first time that he didn't feel scared of their father's anger and he somehow felt proud of himself.

"Mahal ko si Honey at hindi ako papayag na kayo pa ang pipigil sa akin—"

"Idiot!" Their father's voice thundered. Bumakat ang mga ugat nito sa leeg dala ng sobrang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status