Share

Kabanata 28

Kabanata 28

PINANOOD ni Keeno na ilagay ng anak ang bulaklak sa puntod ng namayapa nitong ina. Nang matapos ay tumabi itong muli sa kanya saka siya tiningala at matipid na nginitian.

"Do you think she's proud of me, Dad?"

Ngumiti si Keeno sa anak saka niya ito inakbayan. "Of course. Your mother loves you, Krishnan. We all do. Even your Papa Greg, your uncles, especially your grandpa Khalil."

Krishnan's smirk reminded him of his younger self. "Pops is the coolest. We'll go camping next weekend. He said he'll spend all his money going on vacations with his grandkids."

Napangisi na lamang din si Keeno. Ilang buwan na rin mula nang magretiro ang kanilang ama. When Klinn went back to handling the empire with Konnar, his father forced him to take half days at work. Siya ang pinaghahatid-sundo nito kay Krishnan tuwing abala ito. Siya rin ang uma-attend sa mga school activities at tuwing weekend, dinadala niya ang anak sa labas ng syudad upang kumuha ng mg

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status