Share

Kabanata 29

Kabanata 29

INILAPAG ni Honey ang ginamit na pen sa mesa saka siya mapaklang ngumiti sa kanyang kinilalang ama. "It's done. All the inheritance I got, including Dustin's, it's all yours. Now I want the info about my real dad."

Umigting ang panga ng kanyang ama saka ito nag-iwas ng tingin. Ang kanyang ina naman ay malamlam ang mga matang tumingin sa kanya saka ito humugot ng malalim na hininga.

"We have to tell her now."

Her dad sighed and collected all the documents before storming out of the living room. Sa totoo lang ay masakit kay Honey na makitang iyong mana lang talaga ang habol nito kaya nang mawala na ito sa kanilang paningin, nilapitan siya ng ina upang yakapin.

Uminit ang su

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status