Share

Epilogue

Epilogue

NAPANGISI na lamang si Honey habang pinagmamasdan ang malaking wardrobe ng gowns. No, it's not just a place for her party gowns and cotour dresses. It's where she keeps all the wedding gowns she used in every wedding she had with Keeno.

As crazy at it may sound, but her husband swore to marry her every year, during their anniversary. At pinangako nito sa sariling hindi siya lasing na bibitawan ng mga pangakong panghabambuhay niyang dadalhin sa kanyang puso. Bumawi ito dahil hindi raw maalala ang una nilang kasal, ngunit hindi naman niya inakalang taon-taon nitong ire-renew ang vows sa kanya.

Noong una akala niya ay hihinto na ito sa kanilang pangalawa o pangatlong anibersaryo ngunit nagkamali siya. It's already been sixteen years, yet here goes the new gown sitting on the end

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status