Share

Chapter 8

"Girlfriend?? Are you f*cking kidding me??" Paangil na wika ni Hannah, sabay pukol sa kanya ng masasamang tingin.

Hindi niya maiwasang pamulahan, napalakas kasi ang pagkakasabi nito, at napapansin niyang nakakukuha na nila ang atensyon ng ibang customer.

"How?? I thought your single pa, kasi Tita Minerva said.. Quote "free as a bird" unquote like that." Animated pa nitong sabi. Itinaas kasi nito ang dalawang kamay with matching nakataas din perfect kilay goals nito while quoting. Nag mukha tuloy itong maarteng ungoy...

Biglang tumikhim ang lalaking katabi niya, sensing that they look like an idiot infront of a crazy woman.

"I didn't tell my mom about this, cause what we feel was like a whirlwind romance,. She's like a theif, the moment i laid my eyes on her, she already stole my heart." And he looked at me like a lovesick fool. With all dreamy eyes, na tagus-tagosan kung tumitig.

At that moment parang tinira siya ni Zeus nang lightning volt na fullcharge puso n
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Neneth Espelita
maganda talaga ang story
goodnovel comment avatar
Ermie Tsunico
hirap maging selosa ......
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status