Share

Chapter 53

Chapter 53

"Thank you, Cairo. Kung hindi dahil sa'yo hindi ko mapapayag Tita mo," nakangiti kong saad kay Cairo. Hawak-hawak ko ang dalawa niyang kamay. 

    Finally may masisimulan na rin akong bagong negosyo. She's praying na sana ay lumago iyon, hindi na ako mahihirapan pa kapag tumanda man akong mag-isa.

    "Ano ka ba? Okay lang 'yon."

    "Gusto mo ba treat kita? Dinner? Anong gusto mong kainin? Libre na kita." I want to express my gratitude. Kahit simpleng dinner man lang sana ay mabigyan ko man lang sana ito.

    "No. It's okay--" 

    Naputol ang kung ano pa man ang sasabihan nito ng bigla ay may tumikhim nang malakas. Hindi pa nakontento sa tikhim sinabayan pa ng ubo.

    Nanlilisik ang matang tiningnan ko ang salarin. Nakatingin si Jonathan sa kanila magkadikit ang mga kilay habang kinakagat ang isang kutsara. Mariin itong nakatitig sa mga kamay nimang da

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Myrna Sarmiento Molina
hehehe d Ako mapalagay
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status