Share

Chapter 56: Down the Aisle

Chapter 56

Down the Aisle

I remember so well

The day that you came into my life

You asked for my name

You had the most beautiful smile...

Habang naglalakad ako kasama nina Mommy at Daddy sa gitna ng aisle papasok sa simbahan ay damang-dama ko sa aking puso ang bawat liriko na inaawit ngayon ng isang magaling na singer. Sa bawat hakbang ay ramdam ko na ang pagkamit ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mag-ama ko.

My life started to change

I'd wake up each day feeling alright

With you right by my side

Makes me feel things will work out just fine

Our eyes met. Kita ko sa nangingislap na mga mata ni Brad ang buong pusong pagmamahal niya sa akin.

Pinigilan ko ang sarili na maging emosyonal habang naglalakad patungo sa kanya.

Noon, pangarap ko lang talaga ang ganitong kasal para sa amin ni Andrei. But Andrei wasn’t for me. Ngayon, nasagot ko na ‘yong tanong ko noon kung bakit kami naghiwalay at hindi humantong sa ganito. It was because God had His best plan for me. Bradle
Mairisian

A/n: Ayan na. Sunod-sunod na. Malapit na matapos. 😊 Stay tuned!/❤

| 1
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status