Share

Kontratang Exclusive at Non-Exclusive

Kontratang Exclusive at Non-Exclusive

Ang pagiging signed writer ng Goodnovel ay maaaring magsilbing hakbang sa iyong karera bilang manunulat. Nag-aalok kami ng dalawang uri ng kontrata:

  1. Exclusive na kontrata
  2. Non-Exclusive na kontrata

Ang EXCLUSIVE na kontrata ay nangangahulugan na ang iyong aklat ay maaari mong i-publish sa GoodNovel lamang. Kapag ang iyong aklat ay nasa ibang platform, kailangan mo itong burahin sa loob ng 30 araw. Mas maaga, mas mabuti. Ngunit, maaari ka ring mag-iwan ng iyong Free Chapters sa ibang platform upang ipaalam sa iyong mga mambabasa na ang aklat ay nasa GoodNovel na.

Ang NON-EXCLUSIVE naman ay nangangahulugan na maaari mong i-publish ang iyong aklat sa ibang platform. Ngunit, dapat mong tandaan na dapat Pay-to-Read din ang platform na iyong paglalagyan at HINDI Free-to-Read.

# Paano ang income ng Exclusive at Non-Exclusive?

Ang manunulat ay makakatanggap ng 50% ng NET revenue share (mula sa mga mambabasa na nagbayad upang mabuksan ang naka-lock na kabanata) mula sa Exclusive at Non-Exclusive na kontrata.

Ang sumusunod ay ang bagong plano para sa Exclusive at Non-Exclusive na ipapatupad mula Abril 01, 2021.

Ang EXCLUSIVE na aklat ay maaaring makakuha ng Exclusive Reward base sa araw ng pag-update at kaakibat nitong word count.

And Exclusive Reward ay binubuo ng 3 bahagi:

  1. Signing Bonus $100

Kapag ang iyong aklat ay nakaabot sa 30k na salita, $100 ang idadagdag sa iyong account.

  1. Monthly Attendance Bonus (MAB) $150

Kapag ikaw ay nag-update ng iyong exclusive na aklat ng 50k o higit na salita sa loob ng 25 na araw, ikaw ay makakatanggap ng $150 bilang MAB sa buwan na iyon.

Ang pagbilang ng word count at update days ay base sa GMT+8 time.

Matatanggap mo lamang ang MAB kapag ikaw ay nakatanggap na ng signing bonus. Ang 30k na salita para sa signing bonus ay hindi na maibibilang sa MAB.

  1. Completion Bonus

Kapag nakumpleto mo ang iyong exclusive na aklat, makakatanggap ka ng Completion Bonus.

80k-120k

$150

120k-150k

$250

150k-200k

$325

>200k

$400

Ang NON-EXCLUSIVE na aklat ay makakatanggap lamang ng 50% ng halaga ng binabayad ng mga mambabasa para sa mga naka-lock na kabanata. Kaya pag sikat ang iyong aklat, mas mataas ang halaga ng iyong makukuha.

Kasama ng profit share, kapag una mong nakumpleto ang iyong aklat sa GoodNovel, makakatanggap ka ng $50 bilang Non-Exclusive Reward kapag ito ay umabot sa 80k na salita.

Para sa iba pang impormasyon, i-click ang “Writer Benefit” sa homepage ng GoodNovel o ang “To be a GoodNovel Writer!” sa profile page ng GoodNovel app.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status