Share

Bago Pumirma ng Kontrata

# Paano mag-apply para sa kontrata?

Kapag gusto mong mag-upload ng aklat sa aming platform, kailangan mong gumawa ng account sa aming website at i-upload ang aklat bawat kabanata.

Kapag ikaw ay gagawa ng bagong aklat, kailangang i-review ang iyong synopsis at book cover para siguraduhing walang infringement o hindi angkop na nilalaman. Ang proseso ay tumatagal ng 10 working days, ngunit ito ay naiiba ayon sa haba ng waiting list. Kapag tapos na ang review, maaari ka nang magpatuloy sa pag-upload ng iyong aklat at maaari ka na ring mag-apply para sa kontrata.

Pagkatapos mong makapag-upload ng 5,000 na salita, kailangan mong i-click ang “Apply for Contract” na nasa iyong personal na page (i-click mo ang iyong avatar) at isumite ang iyong application. Pagkatapos, susuriin ng mga editor ang iyong aklat at magdedesisyon kung ikaw ay mabibigyan ng kontrata o hindi.

# Kung nag-upload ako ng aklat. lumalabas ang “in review” at ayaw nitong mag-publish, ano ang ibig nitong sabihin?

Lahat ng bagong upload na aklat ay kailangan munang i-review upang tingnan kung may nilabag na copyright o mayroon itong pornography. Kung ang iyong aklat ay walang isyu, ito ay maaaprubahan sa loob ng 1-2 working days. Pinapakiusap naming hintayin ang resulta. Habang patuloy ang review, maaari kang magdagdag ng kabanata o mag-edit.

# Hindi ko mai-publish ang aking aklat. Sabi ay mayroon daw itong nilalamang infringement o pornography.

Kapag hindi namin pinasa ang iyong book cover at sinopsis, laging mayroong rason. Maaari mong palitan ang mga ito at subukan muli.

# Anong genre ang tinatanggap ng GoodNovel?

Lahat ng genre ay aming tinatanggap. Kahit sa ngayon ay pinakamarami ang romance na aklat, unti-unti namin itong binabago para mas lumawak ang aming sakop na mga genre.

# Ilang salita ang dapat kong isulat sa isang kabanata?

Pinapayo naming panatilihing nasa 1k-2k na salita ang bawat kabanata. Ang mas maikli o mas mahaba pa rito ay maaaring mag-iwan ng di magandang impresyon sa mga mambabasa. Pero pag ikaw ay mayroong mga kabanata na higit sa 2k o bababa sa 1k na salita, huwag kang mag-alala! Ito ay hindi sapilitan. Maaari mong baguhin ang haba ng iyong kabanata ayon sa kwentong iyong sinusulat.

# Mayroon bang requirement para sa mga book cover?

Maaaring ikaw mismo ang gumawa ng iyong book cover, siguraduhin mo lamang na mayroon kang permiso upang gamitin ang mga larawan. Huwag gagamit ng mga book cover na masyadong “sexy” o kaya nama’y madugo o marahas, dahil maaari itong hindi tanggapin sa review. Sa kasalukuyan ay nahaharap kami sa striktong review ng Google Play, App Store, at Facebook. Lahat ng mga larawan na nagpapakita ng kahubaran o anumang indikasyon ng sex, karahasan (dugo, kutsilyo, baril. . . .) at negatibong impluwensya sa kabataan (sigarilyo at alak) ay maituturing na “inappropriate” o hindi naaayon.

# Ang edad ko ay mas mababa sa 18. Paano ako pipirma ng lehitimong kontrata sa inyo?

Kapag ikaw ay wala pa sa legal na edad, kailangan mong humingi sa iyong magulang (o legal na guardian) ng underage confirmation na nagsasaad na alam nila at pumapayag sila na ikaw ay pumirma ng kontrata. Pagkatapos noon ay parehas na proseso gaya sa ibang kontrata.

# Maaari ko bang gamitin ang aking student ID?

Ang pinakamainam gamitin sa pagpirma sa kontrata ay mga ID na inisyu ng gobyerno. Kung ikaw ay wala pa nito, maaari mong pakiusapan ang iyong editor at magsumite na lamang sa susunod.

# Maaari bang makakuha ng Exclusive na kontrata ang mga aklat na hindi Ingles?

Sa ngayon ay nag-aalok kami ng exclusive na kontrata para sa Ingles, Spanish, French, Indonesian, at Filipino na aklat. Kasalukuyan naming binubuo ang aming multi-language editor team para sa susunod ay maaari na kaming magbigay ng exclusive na kontrata sa mas marami pang lengguwahe.

# Kung ako ay nakapirma na ng kontrata sa GoodNovel, maaari ko ba itong isalin sa ibang lengguwahe at pumirma muli ng kontrata sa inyo?

Hindi, dahil na sa amin ang karapatang magsalin kapag ikaw ay pumirma na ng kontrata sa GoodNovel. Kaya naman, kapag nasa amin na ang isang bersyon na isang lenggwahe, sa amin na rin ang karapatang isalin ito sa iba pang mga wika. Halimbawa, kapag ang Ingles na aklat ay nasa ilalim ng non-exclusive na kontrata at ito ay iyong isinalin sa Indonesian, ang dalawang bersyon ay dapat parehong non-exclusive sa aming platform.

# Ang Fanfiction ba ay maaaring makakuha ng kontrata?

Dahil alam namin na mahilig kayo sa mga fanfic at dahil maraming mga magagandang gawa na fanfic, gusto naming ipaliwanag ang mga detalye ukol sa kontrata ng mga fanfic.

Una sa lahat, ang aming site ay bukas sa MAMBABASA at MANUNULAT. Bukas kami sa lahat ng genre at style sa pagsulat. Ang iyong gawa ay gusto naming ibahagi sa mga mambabasa sa lahat ng bansa.

Ngunit kahit gusto naming kunin lahat ng mga magagandang fanfic, maaari lamang kaming mag-alok ng kontrata sa limitadong bilang dahil sa mga isyu ng copyright. Kaya naman iwasan ang paglagay ng may copyright sa inyong mga aklat.

Lahat ng Public Domain IPs (mga tauhan, tema, takbo ng kwento, etc) ay maaaring gamitin ng lahat, kaya maaaring tumanggap ng kontrata. Ngunit ang mga mas bagong gawa gaya ng Marvel at Harry Potter ay protektado pa rin ng copyright, kaya hindi maaaring tumanggap ng kontrata. Maaari mo pa ring ilagay ang iyong fanfic sa aming platform. Maaari mo pa ring ibahagi ito sa mga mambabasa.

Kung gusto mong malaman kung ang orihinal mong kwento ay protektado, tignan ito:

Lahat ng nasa Public Domain ay maaari mong gamitin, kaya maaaring alukan ng kontrata kapag ikaw ay gumawa ng fanfic tungkol sa mga ito.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status