Share

Tungkol sa aking Payment

Method ng Payment

Maaari ka naming bayaran gamit ang Paypal, bank transfer, at Payoneer. Paypal ang aming inirerekomenda, dahil matatanggap mo ang bayad pagkatapos naming maipadala ito. Para sa bank transfer, maaari pang tumagal bago mo ito matanggap.

Siguraduhin na tama ang ilalagay mong impormasyon. Kapag mali ang iyong nailagay, maaaring magkaroon ng payment failure. Kapag mayroong payment failure, automatic na mapupunta ang payment sa susunod na buwan. Kapag ito ay successful ngunit naipadala sa maling address, hindi na uulitin ang payment.

Pinapayo naming piliin mo ang pinakamainam na payment method para sa iyo, at ang transfer fee ay iyong karga. (Kapag nakita mo na ang halagang iyong natanggap ay mas mababa sa halagang dapat mong matanggap, marahil ay naibawas na ang transfer fee. Mas mababa ang transfer fee ng Paypal kaysa sa bank account, kaya ito ang aming inirerekomenda.)

Impormasyon para sa Payment

Maaari mong ilagay ang iyong impormasyon sa iyong personal na page. I-click ang “payment info” para ito ay iyong mailagay.

Maaari mong tignan ang iyong earnings sa iyong personal na page sa pamamagitan ng pag-click sa “details.” Gamitin ang desktop na website dahil maaaring hindi mo ito makita sa iyong mobile phone.

Paalala!

Kapag nakumpleto mo na ang iyong payment form, hindi mo na ito maaaring palitan. Kung nais mong baguhin ang ibang detalye o ayusin ang maling impormasyon, maaari kang humingi ng tulong sa iyong editor.

Lagi mo ring alalahanin na i-check ang halaga ng payment mo bago ang pang-5 na araw sa bawat buwan. Kung may napansin kang mali, agad mo itong sabihin sa iyong editor bago ang pang-5 na araw ng buwan, dahil maaaring huli na para makagawa ng pagbabago sa payment kapag lumagpas pa ito sa nakatakdang araw.

Proseso ng Payment

Ang income mo sa nakaraang buwan ay aayusin sa unang araw ng susunod na buwan, at ikaw ay mababayaran sa pang-10 na araw ng buwan. Kadalasan ay aabot sa mahigit isang linggo ang pagproseso ng bayaran.

Hindi mo maaaring i-withdraw ang pera kung kailan mo gusto. Matatanggap mo ito buwan buwan, o sa buwan kung kailan ka umabot sa $100. Kung ang kabuuan mong income ay mas mababa kaysa sa $100, ang income mo ay maiipon at malilipat sa susunod na buwan hanggang makaipon ka ng $100.

Late na Payment

Sinisimulan namin ang pagproseso ng bayaran tuwing ika-10 ng buwan, ngunit mas matagal ang ibang proseso sa mga international na transaksyon gaya ng bank transfer. Maghintay lamang ng ilan pang araw pagkatapos ng ika-10, dahil maaari ring mahuli ang bayad dahil sa mga holiday. Maraming salamat sa iyong pasensya!

Kapag hindi mo natanggap ang iyong payment pagkalipas ng 2 linggo pagkatapos ng ika-10, makipag-ugnayan sa iyong editor at siya ang titingin sa estado ng iyong payment.

*********

Para sa lahat ng kontratang pinirmahan bago ang ika-1 ng Abril, ang iyong benefits ay ayon pa rin sa lumang plano hanggang makumpleto mo ang aklat.

Para sa lahat ng kontratang pinirmahan pagkatapos ng ika-1 ng Abril, ang iyong benefits ay ayon na sa bagong plano.

*********

# Kapag ang aking aklat ay kumpleto na at nakalimutan kong sabihan ang aking editor, maaari pa rin ba akong makatanggap ng completion bonus?

Dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong editor para mamarkahang “completed” ang iyong aklat at makatanggap ng completion bonus.

# Makakatanggap pa rin ba ako ng profit share kasama ng exclusive na benefit?

Oo. Maliban na lamang kung ikaw ay mayroong kasunduan sa iyong editor.

# Kapag ako ay mayroong 2 exclusive na aklat na nasa ilalim ng bagong plano, maaari ba akong makatanggap ng 2 MAB?

Makakatanggap ka ng magkaibang signing bonus at completion bonus bawat aklat, ngunit isang MAB lamang ang iyong matatanggap sa isang buwan.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status