Share

Pagkatapos mapirmahan ang Kontrata

# Ano ang mga bagay na kailangan kong gawin matapos pumirma ng kontrata?

Siguraduhin mong nabasa mo muna ang aming Guidebook.

Ito ang tatlong bagay na dapat mong tignan pagkatapos mong pumirma ng kontrata sa GoodNovel.

  1. Ilagay ang iyong payment info para maaari ka naming bayaran. Gamit ang desktop na website, pumunta sa personal mong page. (Hindi mo maaaring ilagay ang iyong payment info gamit ang iyong mobile phone.)
  2. Kadalasan, kapag ikaw ay mayroong 15 na kabanata, maaari ka nang mag-apply para sa premium. Makipag-ugnayan sa iyong editor para maayos na ang iyong mga premium na kabanata (mga locked na kabanata) para sa iyong aklat.

Karamihan ng aming aklat ay nasa ika-5 hanggang ika-15 ang kabanatang premium, kung saan may cliffhanger. Maaari kang magdesisyon at makipag-usap sa iyong editor para sa kanyang suhestiyon.

  1. Kapag ikaw ay nagtataka kung bakit hindi pa marami ang bilang ng reads ng iyong aklat, marahil ito ay dahil hindi pa umaabot sa 50k na salita ang iyong aklat, kaya hindi pa namin maaaring ilagay sa recommendation list ng homepage. Sabihin mo sa iyong editor kapag ang iyong aklat ay umabot na sa 50k na salita, para siya ay makapag-ayos ng recommendations para sa iyong aklat.

# Maaari pa ba akong makapag-edit sa aking aklat matapos kong mapirmahan ang kontrata?

Oo, ngunit kung ito ay malaking pagbabago, kailangan mo munang sabihin ito sa iyong editor. Lahat ng pagbabago ay dadaan sa kanya, pero huwag mag-alala dahil ang orihinal na bersyon ay naroon pa rin bago ito maapruba.

# Nagkamali ako at dalawang beses kong nai-upload ang iisang kabanata at hindi ko ito mabura. Ano ang dapat kong gawin?

Hindi ka maaaring magbura ng kabanata, pero ang editor mo ay maaaring gumawa noon. Kausapin mo siya upang mabura niya iyon para sa iyo.

# Kumpleto na ang aklat ko. Paano ko ito mamarkahan ng “completed?”

Sabihan mo ang iyong editor at siya ang gagawa nito. Paalala: kapag namarkahan na bilang “completed” ang iyong aklat, hindi ka na maaaring magdagdag ng kabanata rito. Ngunit maaari ka pa ring mag-edit sa mga kabanata. Maaari mo ring sabihin sa iyong editor na palitan ang status mula sa “completed” bilang “ongoing.”

# Sinabi ko sa aking editor na mag-lock / magbura / mag-review ng kabanata, ngunit wala pa ring nangyayari.

Marahil ito ay iyong tinignan gamit ang iyong sariling account. Hindi naka-lock ang mga aklat sa kanilang manunulat, kaya kailangan mong mag-log out. Kapag gusto mong tignan ang mga pagbabago sa iyong aklat, gumamit ng DESKTOP na website o kaya ay linisin muna ang cache ng iyong phone. Ang nilalaman na iyong phone ay hindi magbabago hanggang hindi mo nilinis ang cache. Kapag hindi pa ito na-lock, maghintay ng 24 oras at kausapin muli ang editor.

# Bakit 0 ang lumalabas sa aking attendance bonus?

Ang ibig sabihin ng “Data concerned” ay maaaring hindi tama ang bonus number dahil ang data ay galing mula sa nakaraang 2 araw. Ang payment mo para sa kasalukuyang buwan ay maaaring hindi tama dahil nagbibilang pa ang sistema, o baka hindi ka nakapag-update sa loob ng 25 na araw sa isang buwan. Ang tamang bilang ay karaniwang nagpapakita sa simula ng susunod na buwan.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status