Share

Chapter Forty Five

XANDRIA

NAGTAAS baba ang dibdib ko sa galit pagkakita kay Tita Barbara. Kabababa ko lang sa sasakyan at nasa parking lot kami ng isang mall. Si  Tita Barbara naman ay paalis na, may nilalagay lang ito sa likod ng kanyang sasakyan.

Agad akong hinarangan ni Jim, isa sa mga bodyguards ko para pigilan sa paglapit kay Tita Barbara.

"Pabayaan mo ako kung ayaw mong mawalan nang trabaho." Madiin kong saad kay Jim. Matalim ko rin siyang tinapunan ng tingin.

Pinakatitigan ako nito nang matagal bago tumabi at hinayaan ako.

"Huwag na huwag kang magsusumbong kay Zayn. Kayong lahat, nagkakaintindihan ba tayo?" Pahabol

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status