Share

Chapter Fifty ( Finale )

Zayn

5 Years Later

Dahan-dahan akong yumuko saka lumuhod at inilagay ang mga bulaklak na dala ko sa puntod niya.

As I looked at her tombstone, I gently touched it with my fingertips and smiled bitterly. The pain is still there and will not go away, but I am becoming accustomed to it. It's been five years since the incident happened.

"Daddy!" tawag sa akin ni Zayrene.

Tumayo ako pagkalapit ng anak ko. I hugged her and kissed her on her forehead.

"And daya mo Daddy, you left us." I know she's pouting her lips. I'm still hugging her kaya hindi ko nakikita ang kanyang mukha.

"I'm sorry honey. I just want to be alone with her first." Humiwalay siya  sa pagkakayakap sa 'kin at tiningala ako.

"It's been five years Dad," saad niya, sabay kaming napatingin muli sa puntod niya.

Yes. At sa maha

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Quen
*nakaabot magbasa hanggang finale
goodnovel comment avatar
Quen
Thank you po sa nakaabot na magbasa ng kwento nina Zayn at Xandria... ......
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status