Share

Chapter Thirteen

AGAD akong natanggap sa kumpanya na pinapasukan ni Jared at Amanda. Nirefer kasi nila ako. Hindi ko nga lang sila kasama sa team. Ang bakanteng posisyon kasi, ay secretary ng CEO. Tinanggap ko na rin dahil sabi sa akin ni Mrs. De leon ay ililipat niya ako sa Marketing team kung nasaan ang mga kaibigan ko kapag may na-hire na sila. Okay lang din naman sa akin dahil hindi naman talaga marketing ang major ko. And besides, kailangan ko ng trabaho agad.

Si Cassie ay may magandang trabaho na rin sa isang malaking banko sa Makati. Si Tatay ay hindi na namin muna pinagtrabaho dahil malaki ang sahod na inoffer kay Cassie. Branch Manager siya ng isang banko.

"Mabait si Mr. Lee, Xandi. Kaya wala kang problema," saad ni Amanda sa akin. Nasa canteen kami at kasalukuyang kumakain ng lunch.

"Oo, pansin ko nga kanina. Halata naman kung paano siya makipag-usap," wika ko.

Hindi namin kasama si Jared dahil may meeting ito kasama ang ibang marketing team. Hindi na kasama

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status