Share

Chapter Eighteen

"HELLO CASSIE?" Sagot ko sa tawag ng kapatid ko. May kung ano akong kabang naramdaman sa pagtawag niya. Kadalasan kasi, ay sa chat lang kami nag-uusap kung hindi naman importante.

"Ate! Si Tatay, sinugod sa hospital." Natatarantang sagot ni Cassie sa akin.

"Ano!" Kinakabahan kong sambit. "Anong nangyari? Saang hospital?" Magkasunod kong tanong.

Inatake daw sa puso si Tatay. Pagkasabi niya kung saan na hospital nila dinala si Tatay, ay agad akong nagpaalam kay Ma'am Nessa para makapag-half day.

Wala si Zayn ngayon, nasa kabilang kumpanya niya. Pinayagan agad ako ni Ma'm Nessa. Siya na raw ang magsasabi sa dalawa kong kaibigan na kasalukuyan na nasa meeting.

Pakiramdam ko, hindi ako makahinga sa kaba na nararamdaman ko ngayon habang binabagtas ko ang pasilyo ng hospital at hinahanap ang kwarto ni Tatay. Nanginginig ang mga tuhod ko.

Please

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status