Share

Chapter Twenty One

NAGING successful ang operasyon ni Tatay. Mabuti na nga lang din, at lumuwas ang pinsan ko na si Shane kaya natutulungan kami sa pag-aalaga kay Tatay at sa anak ko. Sa amin muna siya pansamantala.

Hindi na rin ako nagleave itong week dahil nariyan naman si Shane at Camille. Kailangan din talaga ako itong week dahil transition na ni Zayn sa company. Naging abala kami sa araw-araw naming trabaho.

"Yes baby, I love you." Pagba-bye ko sa anak ko sa kabilang linya.

"Nasa oras ka ng trabaho, Ms. Alvarez."

Agad akong napalingon sa nagsalita. Si Zayn. Kanina pa ba siya nasa likuran ko? Magkasalubong ang kanyang kilay. Galit ba siya?

"Hindi ka binabayaran ng kumpanya para makipag-usap lang sa telepono. Get back to your work." He added.

Napalunok ako. Napapaiyak ako sa tono ng kanyang boses. Galit siya sa akin. Kung alam lang niya na ang anak namin ang kausap ko sa telepono, hindi gano'n ang magiging tono ng boses niya.

"I-m sorry sir."

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status