Share

Chapter Twenty Two

"ZAYN . . ." Garalgal ang boses kong tawag sa pangalan niya.

I can't think of anything to say. I'm not ready for this.

"Why Andri? Tell me, what did I do wrong to you?" His voice is pleading.

I am hurt by seeing his pleading face.

Kahit anong pilit kong takasan si Zayn, maghaharap pa rin talaga kami. Kung kailan ay okay na ako, saka pa siya ulit dumating para guluhin ang buhay ko.

"Can we start over again?"

Tama ba ang narinig ko? Pakiramdam ko ay nanunuyo ang lalamunan ko sa narinig ko mula sa kanya. Pinatigas ko ang ekspresyon ng mukha ko. Ayokong magpadala na naman sa sasabihin niya. Narinig ko na ito noon pero niloko niya lang ako.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status