Share

Chapter 14

HINDI MALAMAN NI Kendra kung babalik na lang ba siya o tutuloy pa sa banyo. Doon lang kasi sa bandang iyon ang hindi maingay. 

Hindi na siya nakagalaw nang lumingon ito sa gawi niya. Napakunot-noo naman ito. Parang ayaw yata siya nitong makita. 

Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Diane sa kabilang linya. Oo nga pala, nawala na tuloy sa isip niya na may kausap siya. Humarap siya sa pader at kinausap ang pinsan.

Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng pinsan sa kabilang linya. Nakikita niya kasi sa gilid ng mga mata niya na nakatingin pa rin sa kanya ang lalaking gumugulo ng puso’t isipan niya. Napalingon siya sa gawi nito nang bumukas ang pinto at lumabas ang nobya nito. Nagtama ang mga tingin nila ni Darlene. Maya-maya ay ibinalik nito ang tingin sa binata. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (4)
goodnovel comment avatar
Maryjane Pajes
paano bah mag top up?
goodnovel comment avatar
Harelle Helen
kaya mo yan kendra....
goodnovel comment avatar
Harelle Helen
ako rin. pero kailangan talaga sa atin ng mga babae matibay sa mga pagsubok at utak ang gagamitin pero alam ko marapang at matalino c kendra kaya lng mahal na nya kasi eh.
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

DMCA.com Protection Status