Share

Chapter 16

HINAYAAN NA LANG niya ang binata sa pang-aasar sa kanya. 

Pagkaluto ay naghain na siya at inihanda ang gagamiting plato at kubyertos. Hindi naman niya ito niyaya dahil kusang umupo ito at nagsandok na ng kanin. Naglagay siya ng maliit na mangkok sa tabi nito kanina kaya doon nito Inilagay ang sabaw. Napatingin ito sa kanya pagkatapos ng isang subo nito. 

“P’wede ka nang mag-asawa,” nakangiting bulalas nito. 

“Matagal na,” seryosong sabi niya. 

“Then, marry me!” Hindi pa rin naalis ang ngiti nito at muling sumubo. 

Natigilan siya saglit pero bumalik din siya sa huwisyo.

“’Wag akong buwisitin mo, Kent! Alam ko naman ang kasunod niyan, It’s a prank!” sa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (6)
goodnovel comment avatar
Nartel Oniuqa Oiril
More free chapters please
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
Ang intense
goodnovel comment avatar
Nartel Oniuqa Oiril
More free chapters please
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status