Share

Chapter 26

“’PAG ’DI PA kayo lumabas d’yan, bubuksan ko na ’tong pinto!” banta pa ni Ezekiel na natatawa kaya siya na ang sumagot. 

“Palabas na si Kent!” sabi niya na nakatitig pa rin sa binatang nasa ibabaw niya. 

“Sige na, lumabas ka na. Baka magising pa si Astin sa ingay niya. Magbibihis lang ako,” natatawang sabi niya. 

Hinalikan muna siya nito bago umalis sa ibabaw niya. 

Akala niya ay lumabas na ang binata, iyon pala ay pinapanuod siya nitong magbihis. Nakangisi ito nang malingunan niya, kaya pinanlakihan niya ito ng mga mata. Summer dress ang ipinalit niya at isinuot ulit ang coat na ginamit kanina. 

Paglabas nila ay wala na si Zyqe. Napatingin siya sa babaeng lumabas ng kuwarto ni Astin. Si Dana pal

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
ngayon mo lang napansin Kendra na Malaki hahahha
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status