Share

Chapter 28

PAGKALAPIT NG BINATA sa kanila ay agad na kinabig siya nito para halikan sa labi. Halatang nagulat si Mayor Miller sa ginawa ng binata. 

“Where did you go?” anito nang bitiwan ang labi niya at nginitian siya. Kakaiba ang mga ngiti nito. 

“Hi, I’m Blake Kent Hernandez! Astin’s father and Kendra’s fiancé,” baling nito sa kausap niya at inilahad ang kamay. 

Nabigla siya sa huling sinabi ni Kent sa kaharap. Kailan pa? Kanina lang ay may kasama siyang iba. 

“I’m Lorence Miller!” nakangiting pakilala naman nito. Bumaling ito sa kanya at nagpaalam na. 

Hinanap ng kanyang mga mata ang dalawang bata. Kasama ng mga ito ang yaya. Pagtingin niya sa binata ay titig na titig ito sa kanya. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (4)
goodnovel comment avatar
Analiza Tigre
Sana matuloy na Ang kasal nila
goodnovel comment avatar
Helen De Ocampo
wedding bells na...
goodnovel comment avatar
Joena Casapao Yee
super intense.........
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status