Share

Chapter 29

“’MA, WHERE ARE we going?” excited na tanong ng anak niya nang makasakay na sila sa chopper.

“We’re going to Metro Manila, baby!” Si Kent ang sumagot dito habang nakangiti. Guwapong-guwapo siya sa binata sa suot nito. Kahit ano yata ang isuot nito ay litaw na litaw ang angking kaguwapuhan. 

“Yehey! Can I meet my granny there?”  

“Of course, baby. Actually, doon tayo mag-i-stay,” masayang sabi niya sa anak na hindi na naalis ang ngiti. 

Tumingin siya sa ama nito na matamis ang ngiti. Pagkuwa’y ngumuso ito sa dibdib niya. Napatingin siya sa dibdib na kitang-kita pala ang cleavage niya. Pasimpleng kinurot niya ito.

“Ouch!” 

“What happened, Papa?” tanong

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
Buti na lang tapos na kayo Kong kailan kumatok Ang anak ninyo
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status