Share

Chapter two- Kissing the cheerleader

NAGHAHANDA ng matulog si Andrei nang nag-text sa kaniya si Angelie. Sinagot niya ito at hinanap si Flor. 

"Ate Flor, nasaan ba 'yung cookbook na nabasa ko last week?" 

Habang nag-iisip si Flor kung saan nakalagay ang hinahanap ni Andrei ay sumabad ang ina. 

"Bakit? What is it this time?" 

"E, si Angelie po," habang nagsasalita ay pinag-iisipan ng binata kung paano ipapaliwanag sa ina ang laman ng text ng kaibigan. 

Itsurang naghihintay ang ina ng anumang iri-reveal ng anak. 

"Gusto niyang matutong magluto." 

"And?..." 

"Iyon. Mag-aaral kaming magluto," he shrugged his shoulder habang nangingiti sa iniabot sa kaniya ni Errol ang cookbook. 

Tumango-tango si Marcia at nakangiting tiningnan sa mata ang anak, naghihintay sa idudugtong ng anak. Nangingiting nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Andrei sa ina. 

"Nainggit kasi siya sa galing gumawa ng cake, kaya dapat daw marunong din kaming magluto," at hindi naitago ng binata ang weirdness niyang naramdaman sa plot ng kaibigan. 

"That's okay," she embraced her son, adding, "'wag naman sanang next time na magaling mag-manicure ang bida ng pinanonood ninyo ay,... well, tipid sa salon yan," pagbibiro niya sa anak, at pinanggigilan ito ng halik sa pisngi. 

"There!" pagpoprotesta naman ng binata, "sabi n'yo batibot 'yung isa,... look how you treat me. Mother?" 

Nangingiti at nakukyutan si Marcia sa pagprotesta ng anak sa pag-ulan niya ng halik dito. 

"I'm your mother!" pataray effect ng ina. 

"He's your son!" biglang sabad ni Errol. Natawa sila sa seryosong mukha nito. 

"You're my son. So you, tulog na." pakenkoy na pagtataboy ni Flor sa anak. 

Naiwan sa kusina si Flor. Gabi-gabi ay sinisigurado niyang malinis ang lahat bago siya tuluyang magpahinga. 

Sa isang sulok naman ay nagbabasa ng cookbook si Andrei. 

Nang matapos sa ginagawa ay nilapitan ni Flor ang binata. 

"Di ka pa ba matutulog? Pasado alas nuwebe na." 

"Sandali na lang 'to, 'te." 

"Maligamgam na tubig, gusto mo?" 

"Sige po." 

Pagkaabot ng tubig ay tumirada pa ng pamatay na tanong ang babae. 

"Mahal na mahal mo talaga ang kaibigan mo, 'no?" 

Sandaling tinimbang ang tanong at sinagot niya ito. 

"Siyempre po. Matagal na rin naman kaming magkasama." 

"Kaya lagi mo siyang pinagbibigyan?" Panghuling hirit niya iyon. 

He just shrugged his shoulders, at ininom ang tubig. 

"Wala namang gender- sensitivity issue sa pagkakaibigan. Basta masaya kayo at hindi kayo nananakit, kahit pang-fifth gender pa 'yan kung meron man." 

Isang maluwang na ngiti ang isinukli ni Andrei sa sinabi ng kausap. "Iyan ang gusto ko sa 'yo ate Flor, e. You're genius!" 

Nag-apir ang dalawa at masaya silang naghiwalay. Tinungo na ng babae ang kuwarto niya. 

...........

ABALA sa pagpa-practice ng cheerleading ang grupo ni Angelie sa loob ng gym. Isang team sila ng magaganda at cute na kolehiyala kung saan si Angelie ang captain ng tinatawag nilang GoAct Cheerleaders. Go para sa gorgeous at Act para sa active. 

"GoAct Loves Southern! Southern Loves GoAct! Go, Southern, Shoot! Act, Southern, Love!" with matching actions pa as they yelled. 

Naaaliw na nanonood sa kanila ang mga estudyanteng naroon habang may iilang gumagaya sa kanila, kagaya ni Mon na tinutudyo si Andrei lalo na sa mga katagang "Act, Southern, Love!" 

Habang ngingiti-ngiting nagdi-dribble naman ng bola ang star player ng Southern College na si Andrei. Sinabayan naman siya ng teammates sa pagpa- practice. 

"Go, Southern! Go!" ang cheer nina Angelie. Nagtinginan naman ng makahulugan ang mga kasama ni Angelie. 

Nag-dunk si Andrei. 

"Silva to the heart!" at itinuro ng teammates ni Angelie ang dalaga. 

"Kayo talaga!" natatawang saway ni Angelie sa mga kasama. 

Lumapit si Andrei sa grupo at nakipag-apir kay Angelie. Kinilig naman ang ibang teammates ng dalaga. 

"Mamaya, ha," ang paalala niya sa kaibigan na tinanguan naman nito habang papalayo sa kanila. 

"Ano'ng ganap mamaya?" mahilig si Sarah sa nauusong uri ng pananalita. 

"Me date kami." 

Nagtatanong ang mga mata ng mga kasama. 

"Saan?" si Sarah uli, parang napilitan lang na magbigay ng follow-up question dahil expected na niya na hindi siya kikiligin sa isasagot ni Angelie. 

"Sa grocery." 

Tumango-tango na lang sila. Nang wala nang nagtanong pero mukhang naghihintay ng karagdagang detalye ang mga kasama ay nagkuwento na si Angelie. 

"Ita-try naming mag- bake. Maiinlab siguro ng husto ang guy kapag lagi siyang pinapakain ng masarap na cake, ano," at nangarap na si Angelie. 

"Kahit i-cheer mo lang," sagot ni Sarah na parang may gustong ipa-realize kay Angelie pero sa malas ay tila l hindi siya nito napansin. 

"Ano kaya ang dapat unahin namin? Mocha kaya, o ube?" excited na tanong ni Angelie. 

"Kahit ano, wagi 'yan," sagot ni Sarah. 

"Talaga?" at kinuha nito ang bag, hinanap ang isang libro ng pagbi-bake. 

"Lagyan mo ng 'I love you' at sabay ninyong kainin, ang pahabol na sabi ni Sarah sa alanganing tono. 

Siniko ni Nannette si Sarah. "Ayaw mo talang paawat, ha," bulong nito. 

"I-shoot mo, i-shoot mo..." pakantang cheer kay Andrei ng isang babaing schoolmate nila, bagay na naging sanhi ng hagikgikan ng mga cheerers. 

Natatawa ring sinaway ni Angelie ang mga kasama. "At least nagchi-cheer din siya." 

"Oo nga. I-recruit nyo na," pabirong sabi ni Nannette. 

Lumingon sa kanila ang babae, nahalatang siya ang pinag-uusapan ng grupo. Biglang tumahimik naman ang grupo ni Angelie, ang iba ay nagkunwaring sa iba nakatingin habang apologetic naman ang mukha ng iba na kagaya ni Angelie. 

Nangiti na lang sila nang binigyan sila ng babae ng makabali ng leeg na pag-irap. 

"Ang galing talaga ni Andrei, no! Jowable talaga!" ani Sarah. 

"Si Sarah talaga, pauusuhin na naman ang words na wala sa dictionary," ani Nannette. "Jowable naman ngayon. 

"Bakit, e, papable nga sumikat, jowable, 'di puwede?" kunwaring pagtataray ni Sarah. 

"Su-shoot na naman si papable, jowable Andrei!" untag ng isa. 

Pinanood nila ang pag-shoot ng bola ng lalaki. Kumana na naman ng pagkanta ang babaing umirap sa kanila kanina, "i-shoot mo! I-shoot mo!" 

Hinayaan na lang ng cheerleaders ang babae na ipagpatuloy ang ginagawa nito. 

"May future si ate," halos pabulong na sabi ni Sarah sa teammates. 

Tila nakarinig, nilingon uli sila ng babae at inismiran sila nito. Nag- chant siya uli, this time ay mas malakas. 

Narinig nila ang sigawan ng mga naroon dahil mabilis ang paglipad ng bola mula sa mga kamay ni Andrei para sa isang three points shot. 

"Yes!" 

Nagsaya sila na parang nanalo sila sa isang competition. Nakipag-apir si Angelie sa babaing parang nababaliw sa tuwa na kanina lang ay inismiran sila. 

......... 

AFTER school ay nagpunta ng grocery ang magkaibigan. Excited na naunang naghanap ng section para sa baking utensils si Angelie kapagkuwa'y pinagmamadaling pinalapit sa kinaroroonan niya si Andrei at itinuro ang gustong bilhing hulmahan. 

"Gusto ko ganito ang size. Maliit, tama lang sa atin," ani Angelie. 

"Bakit wala ka bang ibang pakakainin ng cake mo?" matamang pinagmasdan ni Andrei ang hinawakang baking utensil ng kasama. 

Nag-isip sandali si Angelie kapagkuwa'y,"tayo na lang muna. Hindi pa naman tayo master baker, e." 

Tumango ang lalaki. "Sabagay, dapat ma-master mo muna." 

Sa narinig ay nagtaray si Angelie. "Pansin ko lang, ha," namewang pa ito," ayaw mo yatang tumulong, Andres!" 

"Andrei ako. Si Andres hatapang ha tao 'yon. Ako, hindi. Sa 'yo pa lang, talo na,e." 

Nangingiting palambing na kinurot ng dalaga ang kaibigan. "Ikaw kasi, e," at ibinigay kay Andrei ang mga pinili niyang gagamitin sa pagbi-bake kahit me cart siyang dala. "Umayos ka kasi." 

"Maayos naman,a. Ikaw ang magbi-bake," at idinaan sa pagpapa-cute ang karugtong, "ako, tagakain." 

Pinanlakihan ni Angelie ng mata ang kaibigan. "Wow, galing! Takaw!" 

"E, ganu'n naman ang role ng lalaki, 'di ba. Tamo si Rinko, tagakain lang ang boyfriend niya." 

Tinusok ng daliri ni Angelie ang nose tip ng kaibigan. "Ambitious, horrible man! Si Gouda ay boyfriend ni Rinko. Si Andrei ay alalay ng kamahalang Angelie. At real life ito, hindi anime." 

Andrei just shrugged his shoulders at sumunod kay Angelie sa pagtingin-tingin sa iba pang mga naka-display. 

Kahit tapos nang mamili ay umikot-ikot pa sila sa malaking grocery na iyon. Enjoy na enjoy si Angelie habang unti-unti ng nakatamdam ng pagod ang kaibigan nito. Nang makakita ng pagkakataon ay nauna na siyang pumila sa may cashier. 

Napansin ni Angelie na wala na siyang kausap. Nagpalinga-linga siya. "Andrei!" 

Nang di makita ang kaibigan ay inikot niya ang isang block ng mga naka-display noon. Mahina ang boses na tinatawag ang pangalan ng kaibigan. 

Sa kaiikot ay nalingunan niya si Andrei na pumipila. "Andres!" Ayaw naman niyang lakasan ang boses. Nakausli ang isang labi na lumapit siya sa kaibigan. Naunawaan naman ni Andrei na nagtatampo ito. Para ipakitang sorry siya sa ginawa ay hinalikan niya ito sa noo. 

"I saw it, bro!" was Mon's loud statement. 

Noon lang napansin ng dalawa na nandoon din pala sa grocery ang ilan nilang kaklase. 

"Ano ba talaga, kayo na ba?" tanong na may panunukso ni Mon sa mag- best friend. 

"Hindi, 'no!" ang sabay na sagot ng dalawa. 

"Sabay pa kayo," at nagpahabol pa ito ng panunukso habang papalayo sa dalawa. "Kayo na parang hindi o hindi na parang kayo?" 

Iiling-iling na hindi na lang pinatulan ng dalawa ang panunukso ni Mon. Binati naman sila ng ibang kaklaseng nandoon kapagkuwa'y nagkani-kaniya nang pamimili. 

....... 


Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status