Share

Chapter five- Public Display of Affection

"Nagtataka talaga ako," wika niya habang nakatitig sa mukha ng binata. 

Magkaharap silang kumakain sa isang fast food chain. Ito ang paborito nilang hangout.

"Nagtataka ka ba na guwapo ako? Hanggang ngayon ba naman, you still can't accept the fact that I'm handsome?"

Kinurot niya ang ilong ni Andrei at saka inismiran.

"Ano ba kasi ang iniisip mo? Kanina mo pa ako tinititigan, ah."

"Ano kasi," she sighed, "naisip ko lang, how time flies!" She smiled at him sweetly.

Hindi umimik si Andrei, hinintay ang mga susunod pang mamumutawi mula sa bibig ng kaibigan, ngunit nagpatuloy na lang sa pagsubo ng spaghetti ang dalaga. Naiiling na sumubo na rin siya.

"Parang kelan lang, no, naka tatlong taon na pala tayo."

"Gano'n ba?" he caught her eyes, wanting to see her reaction, "happy anniversary!"

Priceless para sa kaniya ang makitang unti-unting paglaki ng mga mata ng kaibigan kasabay ng pagbuka ng bibig nito at ang pamumula ng makinis nitong pisngi.

"Hoy! Marinig ka ng madlang pipol, baka isiping pumatol ako sa 'yo! Yuck!" at nanulis ang nguso ng babae. Umirap-irap pa ito. 

"Kung maka-yuck ka diyan," kunwari ay nagtatampo pero hindi mapigilan ng binata ang mapangiti.

"Wahaha!" tuwang-tuwang itinuro ang sarili, "di ka makapagbusangot sa 'kin 'cause I'm loaded with prettiness!"

"Oo na, cute ka!" sabay pisil niya sa tungki ng ilong ni Angelie.

"Excuse me, I'm pretty, not cute!"

"Ang cute mo kaya! Lalo na't may spaghetti sauce sa ilong mo."

Tuwang-tuwang pinagmasdan niya ang kaibigan na nagmamadali sa pagpahid ng ilong nito. Hindi pa ito nakuntento at kinuha ang cellphone at tiningnan ang sarili sa camera.

"You!" akmang titilamsikan nito ng spaghetti sauce ang kaibigan, maagap naman siyang napigilan ni Andrei habang tumatawa ito.

"Nakakainis ka!" Namumula na ang magkabilang pisngi ng dalaga, pinahiran uli nito ng tissue ang ilong.

"Ano ba'ng pinapahiran mo, e wala naman?"

"W- wala nga," disappointed siyang tinitigan ang kaharap, "but you told me that there was a spaghetti sauce! Kaya feel ko tuloy, meron talaga."

"Naniwala ka naman kasi, so easy,..." ini-enjoy niya, as usual, ang pikon moments ng dalaga.

"So, you don't want me to believe you? Okay, I won't,... ever!"

"Sus, Pikon Queen!" akmang susubuan niya ito ng French fries pero umatras ang babae na nakanguso.

"Ay, may LQ!" ang comment ng babaing nasa kabilang mesa, kausap ang kagrupo nito habang nakatingin sila sa magkaibigan.

Sensitibo si Angelie sa mga pagkakataong ganoon. Ayaw niyang napagkakamalan silang magnobyo. 

"Take it easy," pabulong niyang sabi at inilapit niya ang pagkain sa dalaga.

"I'm done here," sabay tayo nito. Walang nagawa si Andrei kundi ang sumunod.

Nakailang liko na sila sa loob ng mall na hindi pa rin siya kinikibo  ng dalaga. Hinawakan niya ito sa bisig.

"Hey, sorry na!"

He smiled when she turned to  meet his gaze, pero nawala rin agad ang ngiti niya nang tinaasan siya ng kilay nito.

"O-oy, huwag namang pikon!" Lihim siyang napangiti nang paismid siyang tinalikuran ng dalaga. Agad niyang itinago ang ngiting iyon nang muli itong humarap sa kaniya.

"What's the English of pikon?"

"W-well,..." he sighed, inaapuhap ang isasagot sa kaibigan.

"It means, I won't forgive you!" and she doubled her pace.

"H- hey!"

Naiinis na talaga siya sa kaibigan at wala siyang balak na makipag- peace dito. Nahuli niya kasi itong      agad na pinigil ang pagngiti nang bigla niya itong hinarap. Alam niyang natutuwa ito kapag napipikon siya, but this time ay ipapakita niyang dapat itong matakot kapag siya ang napipikon. 

   'Cute mo kasi' ang lagi nitong sagot sa tuwing tinatanong niya ito kung bakit tila natutuwa ito kapag napipikon siya. Ang higit niyang kinaiinisan ay ang pag pat nito minsan sa ulo niya matapos siya nitong sabihang cute.

"Tsss!"

"Angelie! Where are you going?"

"Mind your own business!" Pinanindigan niya ang pagkaasar kahit na naaawa siya sa lalaking pinagpawisan na kasusunod say kaniya, pareho pa silang hinihingal.

"Ano'ng,... eh, dead end na, o!"

Saka pa lang napansin ni Angelie na sarado pala ang dulo ng tinatahak nila.

Pigil ang pagngiting nagsusumamo ang mga mata niya sa paghawak sa kamay ng kaibigan. "Sorry na kasi, why are you so pikon today?"

"What's the english of pikon nga?"

"Gets angry easily," pinunasan niya ng dalang tissue ang pawis ng babae sa tungki ng ilong nito.

"No, in one word!"

"N- nagey- geylet?"

Iyon lang at agad nang nawala ang panunulis ng nguso ng babae kasunod ang pagluwang ng bunganga at ng mga butas ng ilong nito kasunod ang pagkawala ng pinipigilang pagtawa.

"Geylet?! Yay!" Natuloy ang pagtawa niya dahil kiniliti siya ng kaibigan sa tagiliran. "Stop it!"

"Why would I? Hindi ko kaya naubos ang food ko dahil sa pag- walk out mo? So I'll tickle you forever!"

Narinig nila ang anasan ng grupong nakamasid sa kanila sa hindi kalayuan kaya pumormal na sila at umalis doon.

     'Masyadong PDA!'

     'Kung maglandian, parang wala sa public.'

NANG nasa harap na sila ng isang movie theater ay ngumiti ng maluwang ang dalaga.

"Ang guwapo talaga ni Papa Chris!"

"At ang macho!" he said, mimicking her actions. Agad naman siyang pinanulisan ng nguso nito at kinurot ng pino sa braso.

Pagagalitan pa sana niya ang binata pero naagaw ang pansin niya ng matigas nitong muscle sa brasong kinurot niya. Bumuka ang bibig niya para purihin ito sa pagkakaroon ng firm muscles pero nanahimik na lang siya.

Habang nakapila siya ay naghanap ng brownies si Andrei. Ang ibang makukukot ay sa loob na nila bibilhin. Nasa gitna pa siya ng pila ay tinabihan siya ng kaibigan.

Dahil hindi sila halos nakakain kanina ay minabuti ni Andrei na bigyan ng isang slice ng brownies ang kaibigan.

  

Naramdaman ng dalaga ang paghilab ng tiyan kaya tinanggap niya ang pagkain kahit na ayaw niya sanang kumain habang nakapila. Feeling awkward siya kapag ganoon kaya tahimik na lang silang ngumuya.

Nakapasok na sila, at habang bumibili sila ng popcorn ay napansin ni Andrei ang pagkakatitig ng saleslady sa kaibigan kung kaya't tiningnan niya ito. May naiwan palang brownies sa gilid ng bibig nito.

"Come here," at pinunasan niya ang bibig nito habang nakahawak sa baba ng dalaga.

"M-meron pala?"

"Ang sweet naman ng boyfriend mo, miss. Alagaan mo 'yan, iilan na lang 'yan ngayon," panunukso ng tindera.

Sasagot pa sana si Angelie pero sumunod na lang siya sa marahang paggiya ng kaibigan papasok ng sinehan.

Sinalubong sila ng kadiliman sa loob na dinagdagan ng makapal na kumpol ng mga taong nakatayo sa gilid ng mga upuan. Pinatayo muna sila ng guard para daw maayos ang pag-upo nila at hindi magkabanggaan.

Halos ilang segundo pa lang na magkatabi silang nakatayo ay umigik si Angelie at biglang lumipat sa gawing unahan ng binata. Sumiksik siya sa harapan nito bagay na ipinagtaka ni Andrei. Ayaw kasi ng kaibigan niyang makipaggitgitan. Sinamaan niya ng tingin ang lalaking dating katabi ng kaibigan. Napakuyom siya ng kamao, handang manuntok anumang sandali. Nahinuha niyang may kinalaman ang lalaking iyon sa biglang paglipat ng puwesto ng dalaga.

"What happened?" Nag-uutos ang pagkakadiin niya ng tanong sa kaibigan. Matatakutin kasi Ito at ayaw na ayaw ng gulo.

"W-wala," mahina nitong sagot.

"Groper ba?" Hindi pa man natanggap ang kasagutan ay nagtiim na ang bagang niya.

Alam niyang hindi siya titigilan ng kaibigan kaya tumango na lang ang dalaga kasabay ng pagkapit niya sa dalawang braso nito. Magkaharap na tuloy silang dalawa.

Wala na sa dating kinatatayuan nito ang groper. Hinanap ito ng mga mata ni Andrei.

"Don't leave me," ayaw niyang mapa-trouble ang lalaki. Ayaw na ayaw niyang mapaaway ito. May kakayahan naman ito sa suntukan pero paano kung mapagtulungan ito? Hindi language siya nanghihinayang na mabasag ang mukha nito at mabawasan ang kapogian kundi ayaw niya talagang mapahamak ang lalaki nang dahil sa kaniya.

Nasa ganoon silang kalagayan nang sumenyas sa kanila ang guard. Maganda naman ang naging puwesto nila kahit na halos puno ang sinehan.

Habang naghihintay ng pagsisimula ng palabas ay nagpalinga-linga si Andrei. Hindi matanggap ng kalooban niya na may nambastos kay Angelie on his watch. Ayaw ng pride niya ng ganoon. Ayaw ng puso niya. 

"Take a bite," isinubo ni Angelie sa kaibigan ang isang slice ng brownies nang mapansin niyang patuloy nitong hinahanap ang groper.

Dahil nabigla, nabunggo nito ang brownies at nahulog sa lap ni Andrei. Magkasabay silang tumungo para kunin iyon. 

Tahimik silang nanood ng sine. Tahimik din ang mga katabi nila hanggang matapos ang palabas.

Hindi pa man sila nakakatayo para lumabas ay may umungol sa gawing likuran nila.

Agad niyang hinawakan ang pisngi ng kaibigan at iginiya ito palabas ng sinehan.

Matapos niyang ihatid si Angelie sa condominium unit nito ay umuwi na siya kaagad. Hindi na siya pumasok sa loob ng unit. Aniya'y inaantok siya at masakit ang ulo niya. Tumango naman si Angelie at nagsabing inaantok na siya.

Wala siyang pakialam say ginagawa ng dalawang butiki sa kisame. Nakatingin siya sa mga ito pero wala doon ang focus niya. Nabablangko siya ng sandaling iyon, matapos niyang pagsikapang pawiin sa isipan ang paulit-ulit na pagrehistro sa utak niya ng mukha ni Angelie.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status