Share

Chapter eight- A day without him

CHAPTER 8

NAGISING si Angelie sa tunog ng doorbell. Napabalikwas siya nang maalala ang naging usapan nila ni 

Andrei.

"Sandali!" Itinakip niya ang bathrobe sa katawan na kanina'y natatakpan lang ng loose tee shirt at panty short.

'Toooot!'

"Oo na! Nagmamadali na nga,eh." Nanlaki ang mga mata niya sa hindi inaasahang mga bisita.

"Surprise!" Masaya siyang niyakap ni Nannette, kasunod nito si Melrose na patamad na kumaway sa kaniya.

"Hi!" Inginuso nito ang nagtatagong lalaki sa kaniyang likuran. "Nagpumilit 'tong sumama nang malamang dito kami pupunta."

"H-hi!" Nahihiyang kumaway si Alvin, bitbit nito ang isang karton ng carpentry and painting tools.

"H- hi! Ang dami naman niyan."

"Ako na," hindi niya ibinigay ang dala kay Angelie, "maybe you could let us in."

"Sorry," isinarado niya ang pinto nang makapasok sila. "Kayo pala ang dalang surprise ni Andrei, pero bakit wala siya?"

"Nag-jogging pa sila nina Mon, susunod din daw sila rito." Agad na inikot ni Nannette ng tingin ang kabuuan ng unit. Tumango-tango siya sa earth colors nito. "Sino ang pumili ng color combination?"

"Ewan ko, si dad yata. Ganito na 'to paglipat ko." Kibit-balikat siyang umupo sa sofa.

"Maganda. Pero mas bagay Ito sa dad mo. Try natin ang Scandinavian theme dito. Classy ang dating."

"I think it would be better if we choose mid-century," pagkontra ni Melrose na tila nangangarap ang mga mata.

"Ah, kung ganiyan na si Melrose, wa na ko say," pabiro pa nitong pinitik ang daliri sa harap ng mukha ni Melrose. "Ang bilis mo namang nakarating, iniwan mo agad kami. Pasabayin mo naman si Alvin."

"Nando'n na nga ako, pinabalik mo naman ako agad. Grrr!"

Pilit siyang ngumiti kahit feeling weird sa ginawa ng dalawa. "Guys, magpapalit muna ako," she wanted to close her bedroom door fast.

"Okey lang, magmumuni-muni muna kami rito." Inilapag ni Nannette sa lamesita ang dalang kartolina, lapis, at papel. "Sisimulan na namin ang planning, ha."

"You can take a shower. Puwede bang magluto dito?" Naupo siya sa halip na pumunta ng kusina dahil sinenyasan siya nina Nannette at Alvin na umupo.

"Hindi iyan sanay ng may ibang tao, remember?" Ibinulong iyon ni Nannette. Isang tango naman ang naging sagot ni Melrose.

Inside the bedroom, nalilito si Angelie kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano niya maaasikaso ng maayos ang mga bisita. It was overwhelming for her na may mga bisita siya bukod kay Andrei, at feeling at home pa ang mga ito. She wished for Andrei to come.

Halos hindi na siya naghilod. Ayaw niyang paghintayin ng matagal ang tatlo. Ayaw din niyang iba ang magbayad ng inorder niyang pizza. 

'Tooot!' Sumikdo ng malakas ang dibdib niya sa pagtunog ng doorbell. Either si Andrei o ang pizza delivery ang dumating.

"Coming!" Kay bills niyang napagbuksan ang lalaking may maluwang na ngiti pagkakita say kaniya.

"Miss Angelie Buenafalco?" Lalo pang sumingkit ang mga mata ng delivery man sa pagpapa-cute nito sa dalagang bagong-ligo. 

"Yes, sorry,..." natuluan kasi ng basa niyang buhok ang resibo.

"It's okay, ma'am," titig na titig pa rin Ito sa mukha ng dalaga, gandang-ganda siya rito. Nahiya  ang lalaki nang mapansing nakuha na ng mga babae ang pizza nang halos 'di niya namalayan. Namumula ang pisnging nagpaalam Ito.

"Teka!"

Alanganing lumingon ang lalaki. "Yes?"

"Bayad ko." Nakangiti niyang iniabot ang pera sa lalaki at isinarado ang pinto.

"Agang naging lutang ni daks," pigil ang pagtawa ni Melrose.

"Ssshh! Napansin mo rin pala?" Pinigil din ni Nannette ang matawa.

"Mga babaing 'to," kumuha siya ng isang slice at iniabot kay Angelie. "Ba't 'di mo sinabing nagpa-deliver ka pala? Nakapaghanda sana ako ng pambayad. Pasensiya ka na, wala akong dalang cash."

"It's okay, ako naman ang nag-order. Pasensiya na kayo, I forgot to ask kung ano'ng gusto ninyong flavor."

"Ito ang gusto ko, meat lover ako, e. Si Nannette lang naman ang mahilig sa gulay."

"Okey din sa akin 'to, hindi naman ako strictly vegetarian. Saka sayang naman kung hindi natin kakainin ang dala ni daks."

"Twelve inches kaya iyon?" Hinawakan ni Melrose ang ruler at sinipat. Doon natuon ang pansin ng tatlo na ipinagtaka ni Angelie.

"Grabe naman, kung ganiyan. Ikaw, Ange, bet mo ba 'to?"

"H-ha?" Pinamulahan siya ng pisngi ng ibinulong sa kaniya ni Melrose ang ibig nilang sabihin.

"Si papa Andrei ba,..." Hindi na naituloy ni Melrose ang itatanong dahil siniko siya ni Nannette.

Napansin ni Alvin na hindi pa rin nawawala ang pamumula ng pisngi ni Angelie. Nakatitig ito sa ruler na nakalapag sa lamesita. Kinuha niya Ito. "Let's begin. Working breakfast tayo."

Inayos naman ng dalawa ang pagkakaupo. They felt sorry sa tila naging out of line sila sa harap ni Angelie since mukhang napaka- innocent nito. Nagkatinginan ang dalawa, both of them don't want to be bad influencers.

While deep inside, unti-unting nakawala sa pagkaka-engross sa '12 inches topic' si Angelie. Somehow, she felt ashamed sa tila sobrang kainosentihan niya. Gusto naman niyang makasabay kahit paano sa mga ka-age niya. 'Ayokong mag-feeling guilty sila.'

"Girls, malabo iyang twelve inches, lalo na sa pinoy. Let's leave that now." Ipinakita ni Alvin kay Angelie ang draft nila ng gagawing interior decoration sa unit nito. "Draft pa lang Ito, since wala ka kanina to agree or disagree."

"What color would you like to use?" Nahalata ni Nannette na tila nasobrahan ng pormalidad ang tono niya kaya tumikhim siya. She would want a light atmosphere. Hindi naman sila nando’n strictly as decorators, nando’n sila to build deeper friendship with Angelie.

“Gusto ko ng blue, or red,... or green. Pero baka ‘di sila mag-match.” Nabasa naman ng mga kasama sa mukha niya na hindi siya sigurado kung alin ang pipiliin.

"Since nagdala kami ng green at yellow na paint, dahil may natira sa garage namin," ipinakita niya kay Angelie ang pictures ng living room sa cellphone niya na may kulay berde at dilaw, "tingnan mo kung may magustuhan kang tone."

"Girl scout ka talaga, girl!" Nag thumbs up pa siya kay Nannette, at lumingon kay Alvin. "Binatang boyscout, 'di ba dala mo rin ang blue paint ninyo?" Sinagot naman Ito ng pagtango ni Alvin at kinuha ang pintura.

"O, kung ayaw mo ng blue, green, at yellow, tell us what you want," at muling nag-ikot ng tingin si Nannette sa loob ng unit. "Puwede rin naman ang red dito, o kaya a touch of pink."

"Pink and white ang sa bedroom ko." Kuminang ang mga mata niya nang makita ang larawan ng isang yellow living room.

"Bagay iyan dito," ani Nannette, "welcoming ang kulay, hindi intimidating sa visitors mo."

"At youthful, girl," wika ni Melrose. "Bagay iyan sa personality ni Angelie, vibrant kapag nagtsi-cheer sa Southern."

"Go, Southern, go!" Nagsabay pa ang dalawa.

Sumunod naman si Angelie, "Go, Southern, yes, yes, yo!" Natawa sila nang pakenkoy na sumabay sa kaniya si Alvin.

"Baka bukas niyan, naka- liptint ka na, ha," panay ang tawa ni Nannette while teasing him.

"Daig ninyo pa ang social influencers, kung gano'n," itinaas pa nito ang kilay at pinilantik ang isang daliri.

"Di bagay sa 'yo, hoy! Daks ka pa naman!" Natutop ni Melrose ang sariling bibig at nag peace sign sa tatlo.

"Hampasin kaya kita nito, girl," ipinanakot niya sa kaibigan ang ruler. Napansin niyang feeling awkward si Alvin habang nakatingin kay Angelie na pinamumulahan muli ng pisngi.

"Ito kasing 'to," pakunwaring pag-amba niya ng palo kay Melrose.

Tumikhim muna si Alvin bago tinanong si Angelie. "So, okay ka na sa dilaw na salas?" Ngumiti siya sa pagtango ng babae. Inapuhap niya ang susunod na sasabihin dito.

"Puwede kayang maglagay ng green leafy plants dito sa loob?" Naalala niya kasi ang nakita niya noong larawan na may halaman sa loob ng salas.

  

SUMILAY ang ngiti sa labi ni Angelie habang nakaupo siya sa salas. Ini-enjoy ng kaniyang paningin ang bagong bihis niyang condominium unit. Gabi na nakauwi ang mga bisita niya dahil sa ginawa nilang interior decoration.

She's thankful to her classmates' efforts. Bagama't hindi interior decoration ang course nila ay nag-effort ang mga ito para ma-beautify ang unit niya. Mabuti na lang at naging willing to help ang mga iyon nang sinabihan sila ni Andrei na type niyang magbago ng looks ng bahay.

Magkasama silang apat na namili ng pandagdag na decorations. Humanga siya sa mabilis na pagkilos ng mga kasama habang nagkukuwentuhan sila. Maayos ang ginawang pagpinta ni Alvin ng kulay dilaw sa salas. Namili sila ng kulay asul na kurtina. Mahusay ang pag-braid ni Melrose ng kurtina, naging elegante at stylish ang dating. Naglagay sila ng salamin sa may pintuan. Naghanap sila ng mga gamit sa bawat sulok ng unit at kinulayan ang ginawa nilang plorera at storage bins. Bumili sila ng houseplants na bagay sa loob ng bahay. Naglagay sila ng hanging racks sa may kusina at inilagay ang ilang kitchen wares doon. 

Humarang siya sa may pinto ng kuwarto niya. Ayaw niyang papasukin doon si Alvin. Naalala niya kasi na ikinalat niya lang ang hinubad niyang pinantulog at ang bathrobe kamamadali kanina. Silang tatlo ang nag-ayos ng kuwarto habang nagluluto ng dinner ang lalaki.

Napabuntunghininga si Angelie. Bagama't naging masaya siya sa buong araw nilang ginawa, nakaramdam pa rin siya ng kakulangan. Hindi niya makontak ang numero ni Andrei. Pagod ang katawan, pinili na lang niyang magpahinga.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status