Share

Chapter Nine- The Drunken Fox

CHAPTER 9

"Hmmm…" Nakapikit ang mga matang ninanamnam niya to her heart's content ang kinakaing beefsteak. Bakas sa kaniyang mga ngiti ang katuwaan. Her vibrance became more obvious due to the striking brilliance of the restaurant's chandelier. 

Natutuwa namang pinagmamasdan siya ng kaibigan. Pagbawi kasi Ito ni Andrei dahil hindi nakatulong sa ginawa nilang interior decoration. Dinner date sa restaurant na Ito ang pinili ni Angelie dahil kilala ang Julio's sa masarap nilang beefsteak at iba pang Korean at Filipino dishes.

"Salamat naman at nagustuhan mo ang food," bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makitang papaubos na ang sliced beefsteak sa harap nila, "pero 'di ko akalaing mauubos mo."

"Feel ko, ako si Shin Min-a." She giggled, tila walang pakialam na may mga customer sa mga katabi nilang mesa.

"Sino? Schoolmate ba natin iyan?"

"You don't know her? Nine-tailed fox, hello!"  Hinaplus-haplos pa nito ang kaniyang imaginary nine tails.

Sandaling nagpalinga-linga ang binata sa kabuuan ng restaurant. Tila wala namang pakialam sa kanila ang mga taong naroon. Nakatuon ang pansin ng iba sa lalaking tumutugtog ng saxophone habang ang iba ay abala sa pagkain habang nag-uusap.

"Kamukha ko ba talaga siya?" Kinilig uli Ito sa naitanong.

"Sorry, 'di ko siya kilala," at tila wala siyang pakialam na sumubo ng stake.

Nawala ang gana sa pagkain at tumuwidl ng pagkakaupo ang dalaga. "Di mo alam 'yung My Girlfriend Is A Gumiho?"

"A-aaa!... Korean teleserye pala."

"O, alam mo pala!"

"It's just a wild guess. Hindi ko siya kilala. Hindi ako nanonood niyan." Sumubo ito ng natitirang steak sa plato niya. "Aling channel ba iyan ngayon?"

"Haynaku! Matagal na iyan, bata pa ako. Di bale na lang." Inilapag nito sa plato ang tinidor.

"Ubusin mo iyan. Iisang subo na lang, ititira mo pa? The waiter won't be amused."

"I'm done."

"You're not." Inginuso niya ang plato nito. "Let's watch it together na lang. Ipakilala mo sa 'kin si Gumiho."

Iyon lang at kay bills na isinubo ni Angelie ang pagkain. Nakangiti pa itong nagsalita habang ngumunguya. "Let's go."

"Tsss! Umayos ka, parang bata 'to." Tila wala kasing pakialam ang dalaga na magmukhang childish kahit na dalagang-dalaga itong  tingnan sa suot nitong tight blue tube na bumagay sa kaniyang trendy and flowing floral skirt.

Lumapit ang waiter at dinagdaga ang papaubos nang wine ni Angelie kapagkuwa'y bumalik sa puwesto nito.

"Dahan-dahan. Second glass mo na iyan."

Nakangiting tinitigan ng babae ang wine glass kapagkuwa'y inamoy ang alak.

 Na-excite naman ang lalaki nang makita ang red-haired woman wearing a sexy tight black gown. "Si Julia Shares na pala ang tutugtog."

Pumailanlang ang sax music na version ng babae ng 'Endless Love'. Napapangiti si Andrei habang nakikinig sa musika. Sinundan pa Ito ng 'I Will Always Love You'. 

HIRAP man sa paghakbang dahil nabibigatan sa babaing nakasampa sa kaniyang likuran, sinikap niyang makaakyat ng maayos sa hagdanan.

"Tsss! Ngayon pa talaga nasira ang elevator ninyo!"

He couldn't clearly hear her words. "Stop murmuring, lasenggang Gumiho!"

"I'm not--"

'Nakatulog. Tsss!'

PUNO na ng pawis ang mukha ni Andrei nang makarating sila sa harap ng condominium unit ng dalaga. Dahil nahirapan sa pagkuha sa card, ibinaba niya Ito at binuksan ang dainty blue sling bag nito. Nakakabit sa card ang isang lumang pink keyholder.

Inayos niya ang pagkakahiga ng babae sa kama nito. Tahimik niyang nilisan ang kuwarto. Lalabas na sana siya ng unit nang mapansin ang dalawang picture frame na nakalapag sa mesita. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng unit. Humanga siya sa bagong anyo nito.

'Rrriiiiiinnngggg!'

Kunot-noong inabot ni Angelie ang alarm clock. Alas singko ng umaga. Napabalikwas siya nang mapansing hindi siya nakapantulog.

"Are you decent?"

"Y-yeah!"

Pumasok si Andrei dala ang warm face towel. "Maghilamos ka muna nito at uminom ng tubig before you take a shower. Bilisan mong magbihis para makahigop ka ng chicken soup. Sunod ka agad sa kitchen. Bilisan mo, mali-late tayo, drunken fox-tailed turtle queen!"

Pinili niyang sundin ang lalaki sa kabila ng maraming tanong ang nagsalimbayan sa kaniyang isipan.

Nakabihis na siya ng school uniform nang mapansin niya ang nakapatong na picture frames sa bedside table. Hinaplos niya ang picture frame ng larawan ng kaniyang parents, sunod ang frame ng larawan nila ni Andrei. Napangiti siya.

"Double time!"

"Yeah, coming!"

Humanga siya sa masarap na timpla ng sabaw.

"Ubusin mo iyang malunggay para wala ka talagang hang-over."

"Sorry."

Ipinakita niyang sarap na sarap siya sa niluto nito para makaiwas sa sermon ng kaibigan.

"Dinaig mo kasi ang drunken master."

"Di ko kasi alam na ganoon ang effect no'n, masarap kasi."

Tumango-tango na lang si Andrei. Nawili kasi siya sa panonood sa saxophone player kaya hindi niya namalayang halos tinubig ni Angelie ang alak.

INAANTOK sa loob ng klase si Angelie. Lalong nag-worry para sa kaniya si Andrei. Nagdududa na tuloy siya kung tama ba ang ginawa niyang pag-iwas sa babae nang araw na iyon at kinailangan niyang bumawi na humantong sa pagkalasing ng kaibigan. Ginusto lang naman niyang magkaroon ito ng chance to welcome other people and have other friends. Gusto niyang hindi lang siya ang taong makapasok sa buhay ni Angelie bukod sa pamilya nito.

…..

HINDI sila exempted ngayon sa P. E. Class dahil walang ensayo ng cheerleading. Wala ring ensayo ng ballgames sina Andrei.

Katabi ni Angelie sina Nannette at Melrose habang nakaupo sa isang bench sa loob ng classroom. Katabi naman Andrei si Mon at ang ilang kaklaseng lalaki. Pagdating nina Norma ay nagmamadali silang nagsiupuan.

"Papasok na si Ma'am!"

Agad silang umayos ng pagkakaupo dahil sa sinabi ni Norma. Pumasok nga si Miss Flores.

"Good afternoon, class! I have an announcement!"

"Makinig tayo kay Ma'am!" Sanay na ang buong klase sa parating pagpapalakas ni Mon sa dalagang teacher nila. Lagi itong nakangiti ng matamis sa guro.

"Alright, may swimming competition ang school natin. Isasagawa ang event in about two weeks from now. II need volunteers."

Walang estudyanteng nagtaas ng kamay.

May babaing sumilip sa may pinto at kumaway, kinawayan din ito ni Norma.

"Miss Agustin, thank you for volunteering! You will lead the girls' team."

Napakamot sa noo si Norma at gustong umapela sa teacher. Nagtawanan sa loob.

"Mukhang masaya kang maging team leader ng boys' team, Mr. Manuel!" Biglang nawala ang maluwang na pagkakangiti ni Mon nang tinawag siya ng teacher.

"Isama mo sa team mo sina Jebon Tubigon at Alvin Panganiban."

"Ma'am, sa team ko po si Buenafalco!" Agad itong isinuhestiyon ni Norma nang mapansing masayang nagbubulungan sina Angelie at Nannette.

"Sige, kasama kayo sa girls' team, Miss Buenafalco at Miss Quezon. So, buo na ang team ninyo."

Gusto sanang umapela ni Norma. Malungkot na tiningnan niya ang mga kaibigan. 

"B-bakit pati ako?" Natatakot na bulong ni Nannette kay Angelie.

"Kinakabahan ako, baka 'di tayo manalo." 

Waring narinig naman ng guro ang ibinulong ni Angelie sa katabi. "Don't worry, guys. It would be a friendly competition. Birthday iyan ni Dean Makasiar, at bilang siya ang kauna-unahang swimming champion ng school na Ito noong estudyante pa siya, at bilang huling taon na ngayon ng pagtuturo niya, iyang competition ang tribute natin sa kaniya."

TUWING uwian ang napiling oras ng swimming practice nina Angelie. Kasama nila ang boy's team at si Miss Flores sa ensayo nila. Paminsan-minsan ay pasikretong inililibot ni Angelie ang paningin sa pool area, ngunit tumatamlay lang ang mga mata kapagdaka.

PINANONOOD ni Marcia ang anak habang may kausap siya sa phone. Mag-iisang oras nang mag-isang nagba-basketball sa likod-bahay nila ang anak. Nais niya itong awatin dahil gabi na at naliligo na ito sa pawis.

Pakamut-kamot naman ng ulo si Errol. Hindi niya kasi magawang magsalita para sumali. Sa tingin niya ay hindi siya mapapakinggan ng lalaki. Tila masyadong engrossed ang binata sa paulit-ulit na pagdi-dribble at pagsu-shoot ng bola.

'Tog!' Naramdaman niya ang pagbagsak ng lalagyan ng pulbo sa paa. Nangalay kasi ang balikat hanggang kamay niya sa ginawang rigid training kanina kaya niya Ito nabitiwan. Pabagsak na inihiga niya ang katawan.

Matindi ang ginawa niyang pagtatago kanina. Nakita niya kung paanong nagpalinga-linga si Angelie. Alam niyang hinahanap siya nito. Bagama't nakita niya ang pagsusungit ni Norma sa kaibigan ay nais pa rin niyang magpasalamat sa babae dahil nagkaroon ang kaibigan ng chance to display her swimming skills. Naalala niyang muntik na itong mag back out sa audition ng cheerleading kung hindi niya ito sinamahan.

SAMANTALA, hindi mapagkatulog si Angelie. Masama ang loob dahil hindi siya hinintay ni Andrei kanina. Napabuntunghininga siya nang maalala ang tinuran kanina ni Nannette habang magkasabay sila sa bus.

"Hindi ka naman talaga matitiis no'n na mag-isang nahihirapan."

Kahit abala sila noon sa paggawa ay hindi maiwan ni Nannette ang cellphone. Bagama't naka-silent ito ay nahalata niyang may ka-text o ka-chat ang babae.

."Dapat diretso ang flow papuntang kitchen!" Balik naman agad Ito sa pagbasa sa gadget niya.

Nang hindi sila makapag-decide kung ano'ng ipipintura sa bins ng mga abubot, tumipa uli Ito sa keypad at 'di nagtagal ay nagdesisyon itong i-color coding gamit ang combination ng mga available na pintura. 

"The pink and white combination should remain," it was Nannette who insisted. Gumawa na lang sila ng stylish basket para sa labahin at dinagdagan ang decoration ng bedroom kaya mas naging feminine ang dating nito.

Naunawaan na niya na physically absent lang si Andrei ng araw na iyon pero ang isipan ng lalaki ay nakatuon pa rin sa ginawa nila.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status