Share

Chapter Thirteen- After Some Time

CHAPTER Thirteen

AFTER FIVE YEARS

Lumiwanag ang studio dulot ng iba't ibang uri ng ilaw na naroroon. Nagmadaling pumuwesto ang staff ng "Taste Test With Mr. A". Nagsimula ng magbilang ang floor director na si Mon, "We'll start in five… four… three… two… go!"

Agad na pumailanlang ang jingle ng program at pagsenyas ni Mon ay nakangiting bumati si Alvin sa harap ng camera. "Happy Sunday sa mga naggagandahang mamshie! As usual, para sa inyo ang programang ito, dahil tiyak na may panibago na naman kayong ipatitikim sa inyong partners diyan. At siyempre, kung si mamshie ay matutuwa dito, pahuhuli ba naman si bebe?" Nagtilian ang mga kinikilig na babae sa loob ng studio sa tinuran ng show host.

Natutuwa si Norma habang pinanonood ang reactions ng audience. It's a proof na hindi sila nagkamali ng desisyon sa paggawa ng cooking show. Nagamit nila ang biglang pagsikat ni Alvin at nakatutulong din ang show sa binata sa pananatili ng kasikatan nito.

Nginitian niya si Nannette nang sumenyas ito sa kaniya ng 'thumbs up'. Hindi na niya ito lalapitan. Ayaw na ayaw nitong kinakausap habang nagdidirek, but they talk through their headsets though. Strict nga lang Ito bilang director, na ikinatuwa naman niya bilang producer ng programa.

"Huwag kalimutan, dapat laging masarap," ngumiti ng maluwang si Alvin nang nagtilian na naman ang audience, "masarap lagi ang ipapatikim natin," at nagtilian na naman ang kababaihan habang kinikilig sa machong show host, "para sa masarap na samahan."

Habang nagde- demonstrate ng pagluluto si Alvin suot ang puting sando at navy blue tight jeans na lalong nagpa-obvious ng firm muscles niya in the right places at may white apron ng nasabing show ay sinasabayan siya ng guest artist na si Pamela Pens.

"So, Al," turan ni Pamela ng may paglalambing, "since malapit na itong maluto, sino ang tagatikim mo ngayon?" Malakas din ang hatak ng lalaki sa mga lalaking audience bilang isang papasikat na sexy actress. Panay ang himas niya sa firm muscles ng host with matching facial expression na gustung-gusto niya ang abs nito. Nagsipulan naman ang kalalakihan.

Dahil sa tanong na iyon na hindi agad nasagot ni Alvin dahil wala siyang nabasa sa teleprompter ay pumailanlang ang jingle ng show at sinundan ng advertisements.

Dinig na dinig ng lahat ng connected sa headset ng director ang pagmumura ni Nannette. Gusto nitong magwala dahil tiyak na malalagot sila sa mga nagmo- monitor ng kanilang TV commercials, nasira kasi ang time frame nito dahil sa sandaling silence ni Alvin.

Muling pumailanlang ang jingle ng programa at naka-focus ang camera kay Alvin, naka- close up kaya halata ang pamumula ng mukha nito. Na-capture pa ng camera ang pagkunot ng kaniyang noo bago Ito ngumiti sa harap ng camera. "We're back!" Halatang hindi inasahan ni Alvin ang pagsabay sa kaniya ni Pamela.

"So, Alvin, who will do the taste test?" Hinimas na naman ng babae ang likod ng host habang nakatitig ito sa mukha ng lalaki.

"Ikaw naman, Pam," buong tamis niya itong nginitian kapagkuwa'y humarap sa audience, "dahil special ang pagbisita sa atin ng isang Pamela Pens, ang ating tagatikim ngayong linggo ay," sinadya niyang ibitin ang kasunod na sasabihin at bumaling sa guest artist, "guess who?"

"Si Angelie Buenafalco!" Confident na nag-announce ang babae. Narinig ang pagtili ng fans ni Angelie sa audience.

"No. Angelie would visit here but not today. She's so busy preparing for her upcoming movie."

"Oh!" Medyo napangiwi ang babae. Nabasa niya kasi kanina sa idiot board ang pangalan ni Angelie. Ngumiti siya ng matamis sa harap ng camera. "So, Al, since malapit na itong maluto, sino ang tagatikim mo ngayon?" Pinamulahan siya ng mukha ng mapagtanto niyang inulit niya lang ang sinabi niya kanina. Worse is, inihain na ang pagkain at ginagawa na ni Alvin ang pagpi- plating.

Alvin wanted to save the woman from embarrassment. Inili- link pa naman ang naturang babae sa kaniya ng kanilang manager upang makasakay ang babae sa kasikatan ni Alvin. "Sino pa ba ang pinaka worthy na maging tagatikim ko ngayon?" While smiling at each other so sweetly, hinawakan niya ang palad ni Pamela. "Miss Pamela Pens," ibinigay niya dito ang kutsara, "please do the 'Kitchen Dance'!

Pumailanlang ang jingle at masayang isinayaw ni Pamela ang steps ng 'kitchen dance' ng show bago nito tinikman ang pagkain.

"Masarap ba?" It's his usual line.

"Siyempre. Masarap ka, e."

Pumito ang kalalakihan sa tinuran ng babae. Nagtilian naman ang kababaihan nang lumapit sa kababaihang audience si Alvin dala ang plato ng pagkain.

SINIKAP ni Norma na manatiling kalmado habang naglalabas ng galit ang kanilang direktor pagkatapos ng show. Malinaw naman ang sinabi niya kanina sa buong staff, hindi makararating si Angelie kaya dapat na tanggalin ang pangalan nito sa teleprompter. 

"Dapat kasi lagi kayong maagap sa sudden changes, 'di ba sabi ko? We can't afford to lose our ads!"

"Tinanggal naman na, h-hindi lang naiparating kay Alvin." Sa tuwina ay mahinahon si Mon kapag nai-stress at nais magwala ni Nannette dahil sa galit. Ayaw niyang may staff na mawalan ng hanapbuhay kung kaya't sinisikap niyang mahimasmasan ang direktor.

"Bakit?... Bakit walang nagsabi kay Alvin na a-absent na naman ang paborito niyang model?"

Walang kumibo sa mga naroroon. Yukung- yuko naman ang ulo ng mga production assistant, takot na masisante. 

Out of frustration, hinarap ni Nannette si Mon. "Isn't it your responsibility to make sure that your P.A's are competent enough to be in this field?"

"Yes." 

Ang mahinahong pagsagot ni Mon ay tila yelong bumuhos sa nag-iinit na kalooban ng babae, humaplos sa kaibuturan ng kaniyang puso, na siyang nagtanggal ng galit niya. Hinarap niya ang mga nakayuko pa ring production assistants na lalo pang ibinaba ang pagyuko at halos yakapin ang kani-kanilang sarili.

"Rest well. Pag-isipan ninyong mabuti kung saan kayo nagkulang. The next time will be nothing like this."

Nagmadali sa pagliligpit ng mga gamit ang mga P. A. at halos mag-unahang makalabas ng studio. Sumunod na nagpaalam ay ang writers at iba pang staff, saka pa lamang nag-usap ang dating magkakaklase.

"Ayaw kong isiping she's blinded by klieg lights, pero sa mga 'kinikilos niya, parang gano'n, e. Hanggang kailan niya tayo gaganituhin? Lagi na lang ba niya tayong paaasahin sa wala?"

Norma replied her with a timid smile. "Nagpaalam naman siya. Tinawagan niya ako kanina."

"See? Kanina lang siya tumawag, samantalang two weeks ago pa siya nag- confirm ng participation niya!" 

Isa-isang iniligpit ni Norma ang mga dadalhing gamit pauwi. Umiiwas siyang maka eye-to-eye ang mga kasama. May point naman kasi si Nannette sa mga sinasabi nito. Ilang beses nang hindi sinipot ang show nila nang walang valid reason, pero lagi niyang ini-insist na bigyan ito ng chance. 

Ginaya naman ni Alvin ang ginagawang pagliligpit ng mga gamit ni Norma. Guilty rin kasi siya sa pagkunsinti sa kaibigan nilang sumipot-dili sa show nila.

Sumipul-sipol naman ng mahina si Mon, at humakbang papalapit sa pintuan. Walang nagawa si Nannette kundi ang magpaalam sa dalawa at sumunod kay Mon.

"Tara na," pagyayaya ni Alvin sa babae.

"Don't you think you have some explaining to do?" Ngayong sila na lang dalawa ang magkaharap, malaya niyang inilabas ang disappointment niya sa nangyari kanina. 

Isang buntunghininga bago niya inilabas ang saloobin sa babaing kaharap. "I told you, hindi ko ma-take ang kahayukan ng babaing iyon. Kulang na lang ay lamutakin ang dibdib ko sa harap ng camera!"

"So, affected ka?" Lalo siyang nainis sa binitiwang salita. Ayaw niyang makita sa mukha ng lalaki ang pag-amin nito.

"Not in a way you're affecting me, woman." Biglang hinapit ni Alvin ang babae at inilapit ang kaniyang mukha. "Damn! You're so beautiful!" 

Nahaplos niya ang pisngi ng lalaki dahil sa tinuran nito. Sumikdo ng mabilis ang kaniyang dibdib. Isang mainit na halikan ang pinagsaluhan nila nang biglang umigik ang pintuan. Iniluwa nito ang isang staff na nagulantang sa kaniyang naabutan.

"M- may nakalimutan po ako, m-ma'am," at dali-daling kinuha nito ang naiwang baunan sa isang mesita. Nang nasa may pinto na Ito ay sumigaw ito nang 'di lumilingon. "Wala po akong nakitang naghahalikan! Wala pong makakaalam kahit ang boyfriend ko na pinapag-aral ko!"

"Go home, Buboy!" Itinago niya ang paghingal dahil sa biglaang  pagkaputol ng halikang iyon. Nangiti ang producer sa naging pagkataranta ng staff. For now, they'll trust him dahil naniniwala silang pinahahalagahan nito ang kaniyang trabaho.

"Sooner or later, dapat na maihanda na natin ang fans mo. They might hate you for this."

"Haharapin ko ang araw na iyan." Buong pagsuyo niyang ibinigay ang assurance na hinahanap ng babae.

Nakangiting humilig sa dibdib ng lalaki si Norma. Hindi niya inasahang sila ni Alvin ang magiging magkarelasyon. Parang kailan lang ay head over heels siya kay Andrei, at naging masigasig din naman si Alvin noon sa panunuyo kay Angelie.

AS EXPECTED, hindi naka- lock ang pintuang iyon, tila may inaasahang taong darating. Ini- lock ito ni Norma nang makapasok siya. Binuksan niya ang ilaw sa salas, tumuloy siya sa kuwarto. She sighed. Nakahiga ng padapa ang taong muntik nang maging dahilan ng pag- back-out ng sponsor nila.

"Kumain ka na ba?"

Hindi Ito umimik kaya tinabihan niya. "Kumain ka. May dala akong beefsteak galing ng Julio's."

Nang bumiling lang ito ng pagkakahiga ay pinalo niya Ito sa puwit. "Get off the bed!"

Inis na tumayo si Angelie. "Stop it, will you! You're not my nanny!"

"Yes, I'm certainly not. I'm your producer, and you owe me money! So gather yourself and work!"

Sinundan niya Ito hanggang sa kusina. "Eto na nga, magtu- toothbrush na, o. Stay there and zip your mouth!"

"You're a mess! Hanggang kailan ka ba magkakaganiyan?"

"Who cares? Will People of the Philippines sue me for not taking a bath? For not eating my dinner? My breakfast? My lunch?"

"You know,-" Nanggigigil na iniwan niya ang nag-i-emote na si Angelie. Ni hindi niya ito nilingon. She even slammed the door. 

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status