Share

Chapter XVI

NAHINTO NA NI Jake ang kotse niya sa tapat ng bahay nila Lovely. "I'm glad we did this. I really had a great time." saad naman ni Jake.

"Hmm, me too.” pagtanggal na sana ni Lovely ng seatbelt niya pero nakita niya si Prim na sinisenyasan siyang lumabas sila ni Jake ng kotse. "Ahm, pwede mob a kong ihatid sa may pinto?" tanong naman niya kay Jake bilang pagbabakasakali.

"Sure." pagalis na rin ni Jake ng seatbelt niya at bumaba na sila ng kotse nito.

Saka naman ding dating nila Irma at Agnes na huminto at pumarada sa hindi kalayuan, at kaagad na nagtago sa likuran ng kotse.

Naglakad sina Jake at Lovely hanggang sa may tapat ng bahay nila Lovely. "Ahm, Lovely. Gusto pa sana kitang ihatid hanggang sa makapasok ka sa gate niyo kaso -- I'm attempting to kiss you. And, I don't want to ruin anything just to take a risk of rushing things." paliwanag pa nito sa dalaga. Ngunit si Lovely ay pasimpleng lumilingon sa kotse ni Jake na nakikita niya kung nakakalabas na ba si Prim doon.

"And right now, I really want to kiss you. So, rather torturing myself, I just want to say good night." dagdag pa ni Jake pero nakatingin si Lovely kay Prim na tila naipit pa ang skirt sa gilid ng kotse nito kaya sumisenyas siya na stuck siya rito.

Napansin ni Jake kung saan nakatingin si Lovely kaya lilingunin niya rin sana kung saan ito ngunit bigla siyang hinawakan ni Lovely sa balikat at mabilis na hinarap sa kanya.

"Aww!" sabay pa nilang saad ni Jake dahil nagkauntugan sila ng ulo pagkaharap nito sa kanya.

"Sorry. Ahmm, hindi pa kasi ako nakakapag-good night?" palusot naman ni Lovely kay Jake at kinatuwa naman ng binata sa kanya.

"Ano na? Nasaan na si Prim? Bakit hindi pa siya lumalabas ng kotse?" takang tanong pa ni Agnes na tinatanaw-tanaw ang kotse ni Jake.

"Ewan ko.."

Sabay muli silang napatingin sa kotse ni Jake at nakita si Prim na tila naipit doon. Sumisenyas ito sa kanila na tinuturo ang skirt niyang tila naipit nga.

Sinusubukan naman ni Prim hataking mabuti ang skirt niya mula roon at nakikita ni Lovely na hindi pa rin ito nakakaalis.

"So, bye." pagpapaalam na ni Jake at talikod na sana kay Lovely ngunti kaagad na hinawakan siya ni Lovely ng dalawang kamay nito sa batok niya at hinarap sa kanya.

"I always want to take a risk." bulong pa ni Lovely at binigyan niya ng isang halik si Jake kagaya ng sinabi sa kanya ni Prim.

Inalis ni Lovely ang sarili sa pagkakahalik kay Jake at tila naiwang nakaawang pa ang bibig ni Jake ng halikan siya ni Lovely.

Nasilip ni Lovely na wala na si Prim sa gilid ng kotse kaya tuluyan na siyang bumitaw kay Jake.

*Spiiiiisshhkk!

Biglang nagbukas ang sprinklers sa tapat ng bahay nila Lovely at nanakbo naman sila ni Jake patungong veranda. Pareho silang nabasa ng sprinklers kaya tila nawawalan ng signal ang boob cam ni Lovely.

"Okay, something is not right?" pagtataka pa ni Irma dahil nawawala sa monitor ang camera at wala siyang naririnig. 

"What happened?" pagaalala ring tanong ni Agnes na ngayo'y wala na silang makita sa monitor ng boob cam ni Lovely.

Nang makarating sila ng veranda ay hinawi ni Jake ang buhok ni Lovely na napupunta sa mukha niya at siniin niya ito bigla ng halik. And this time, mas tumagal ito kaysa sa nauna ngunit --

"Ahh.. I -- I don't want to risk anything more by rushing things." pagmamadaling saad ni Lovely dahil tila nakuryente siya mula sa boob cam niya at alam niyang nakuryente rin si Jake nun kaya sila nahiwalay sa pagkakahalikan.

Hindi naman na nakakibo si Jake hanggang sa makapasok si Lovely sa bahay nila. Nangiti na lamang siya at hindi makapaniwala na magiging kakaiba ang gbai niyang iyon kasama ang dalaga dahil literal na may naramdaman siyang spark rito.

"He's not even my date, and he still gets me out of my skirt!" eklamo naman ni Prim ng makalapit sa kotse ni Irma. Tanging ang varsity jacket lang ni Jake ang tinapis niya dahil hinubad na lang niya ang skirt niya bago pa siya mahuli ni Jake roon. Kaagad rin naman siyang pumasok sa kotse.

Hindi naman malaman nila Irma at Agnes kung mawiwirduhan sa kanya o matatawa.

Pinaandar naman na ni Jake ang kotse niya at nag-drive paalis sa bahay nila Lovely. Napasulyap pa siya rito at iling. Sa isip-isip niya, hindi naman siya ganito kasaya sa ibang babaeng naka-date niya pero gusto niyang kasama si Lovely kahit pa noong una ay tila wala siyang pag-asa rito.

Pagpaandar ni Jake ng kotse, naroon naman nakasabit ang skirt ni Prim na sumasama lang sa paggulong din ng gulong niya.         

Lovely's POV~

Whew! Hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat sa sprinklers na yun o mainis eh?

I just had my first kiss! With that Jerk Carter! Shit!

Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon yung kabog sa dibdib ko hindi maalis. Na-wet na ko literally dun pero yung pakiramdam ko ang init pa rin!

Kaloka pa tong boob cam ni Irma na nakuryente pa ko dahil nabasa. Naramdaman din kaya ni Jake yun? Literal kaming nagka-spark?

"Woah? Anyare teh?" bungad sa akin ni mama pagkakita niya sa akin dito sa may pintuan banda. Nagpupunas pa kasi ako dahil nga di ba, na-wet ang lola niyo.

"Ahm, wala ma. Yung sprinklers kasi biglang bumukas."

"Oh? Mukhang nakasira yata ako ng date sa pagbukas ko ng sprinklers ah?" paglagay niya pa ng pinagkainan niyang plato.

"Ah, hindi naman talaga date yun, ma." paliwanag ko pa.

"Hmm? Okay. Alam mo 'nak, tingin ko, hindi magandang ideya yang ginagawa niyo. You know, pretending to like a guy? Ayoko lang -- ayoko lang may masaktan sa inyo." saad naman ni mama sa akin.

"Hindi ako masasaktan ma, siya lang." sagot ko naman.

Well, si Jake lang naman talaga ang dapat masaktan dito dahil siya lang naman ang nanakit sa mga babaeng kagaya din ni mama.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status