Share

Chapter 10

"Kael, nakaready na ba lahat ng gamit mo? Sa'yo Josh?"

"Yes, sir! Nakaready na po!" Josh jokingly salutes to Mark while facing his phone.

"Sa'yo Kael?" tanong ulit ni Mark. I just replied to him with a slight nod, and continued looking for a shirt to wear later.

"Ano ba hinahanap mo, Kael?" Lumapit si Mark sa'kin, at kinuha ang damit na nilabas ko.

" Obviously, a t-shirt." I never took a single glance at him, and focused on what I am doing.

"Okay naman 'yang damit mo, eh."

I shook my head, " Ito na lang siguro. "

I looked at the navy t-shirt and pairs it with a beach short. Kahit paulit-ulit na tinatanong ako ni Mark kung bakit parang ang busy ko. I just ignored him and talked to him, until I'm done.

"Saan ba?" he asked again.

I raised my eyes on him, and sighed. I'm no

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status