Share

Chapter 17

"Doc, wala ba talagang sakit ang kapatid ko? Palagi na lang siyang nahihimatay. I'm super worried sa health niya. "

I am sitting to the hospital bed, while listening to ate’s concern. Nakaupo lang din si Rico sa tabi ng kama, at hinawakan ang kamay ko.

"Miss Rodriguez, walang problema sa kapatid mo. Based on the results we took, walang makitang mali sa kapatid mo. He's healthy and no need to worry. " 

I nodded to the doctor, but laughed inside my head seeing how ate rolled her eyes hearing what the doctor told us.

"Kung mauulit pa ’to. Mapipilitan kaming mapapatingin sa albularyo. " I heard she whispered before the doctor went out the room.

Sumandal ako sa unan na nasa ulohan ko, at napatingin sa kisame. 

Hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang babaeng nakita ko. It's so creepy, and it gives me too much nightma

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status