Share

Chapter 22

After that night, hindi ko na naman nakita si Rico. I realized that night that Rico regret all of the things he did to me. Ang masakit lang, kahit anong sabihin kong ayaw ko na sa kanta, he kepts on wandering inside my head and it makes me gone crazy.

"Ate, I'll be gone for maybe two weeks? Hindi ko alam. Basta babalik lang ako kapag nahanap ko na ang hinahanap ko. " 

Malamig na tinitigan ako ni ate sa mata na ngayon ay nakasandal sa may pintuan, pinagmamasdan akong nagliligpit ng mga gamit ko.

It's already one in the afternoon, and even though we have a class today, I ditched. It because of this curiousity of mine about Aries and Marc who had an accident at the streetlight before. I need to trace some connections, and find the answers of all my questions. Hindi na kasi ako makakatulog sa kakaisip kung ano nga ang totoong nangyari noon, at anong kinalaman ko sa kanila.

<
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status