Share

CHAPTER TWENTY SEVEN

KAHIT ANONG salita ko, pagsipa ko sa kaniya, at pagtataboy –mukhang hindi iyon iniintindi ni Sandro, he keeps on getting closer to me, kaunti na lang at magdadampi na ang labi niya sa labi ko. But I just stay still, hindi ko iniiwas ang mukha ko sa kaniya, nakatingin lang din ako sa mukha niyang unti-unting lumalapit sa akin.

Ayaw ko kasing isipin niyang apektado pa rin ako sa kaniyang presensya. But damn it! para naman akong nahihipnotismo sa mga tinging ipinupukol niya sa akin, those deep dark blue eyes, na sobrang familiar pa rin sa akin. Lalo na at sa halos dalawang taong pagtatago at paglayo ko sa buhay niya ay never akong nilubayan ng mga matang iyan –‘cause it’s always part of my dreams at lagi rin itong nasasagi sa aking isipan. Lalo na at nakuha ito ng mga anak ko. Narinig ko na lang ang pagtawa niya ng malakas, kaya bigla akong napa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status