Share

CHAPTER THIRTY

DOMINICA'S POV

“SIGURADO KA bang nasa safe na lugar na ang mga anak ko?” hindi mapakaling tanong ko muli kay Sandro.

“Anak natin, Nica… at oo, Pierre just contacted me, safe silang nakarating sa head quarters sa London. Kaso iyak daw ng iyak si Alexandra…”

“Sabihin mo kay Pierre na lutuan nila ng pancake with strawberry syrup si Xandra with a glass of milk. While si Xander, just a bread with nutella and also a glass of milk.” Napatingin lamang si Sandro sa akin nang binabanggit ko ang mga iyon.

“How did you managed it?” Nakakunot-noong napatingin naman ako rito.

“Managed what?”

“Taking good care of our twins…”

“Anak ko sila, Sandro. I should take care of them kahit anong mangyari.&rd

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status