Share

8

Kapwa sila napatigil. Napa-awang ang mga labi ni Sandy. Hindi sya makapagsalita.  Tila iniisip nya pa kung totoong si Aled ang nasa harap nila. Palipat-lipat ang tingin nya sa dalawa. Masama ang tingin na ipinupukol ni Aled kay Prince.

Ilang sandali lang ay tumalikod na si Aled at akmang maglalakad pabalik sa kotse nito ngunit hinabol ito ni Prince, sumunod na rin si Sandy.

“Aled, wait.” Nahawakan ni prince ang kamay nang lalaki bago ito makasakay sa kotse nito.

Tinabig iyon ni Aled at humarap kay Prince.

“Now what?” Singhal nito.

“I-I was..” Hindi matuloy ni Prince ang sasabihin.

“A-alejandro..” Sabi ni Sandy. Hindi nya rin alam ang sasabihin nya. Alam nyang iba ang iniisip nito dahil nakita nito si Prince sa bahay nila.

Tiningnan rin nang masama ni Aled si Sandy. “Speak.”

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status