Share

72

Quarter to 3am na ng maisipan ni Sandy na tumayo na at umuwi.

"I really think na kailangan mo na talagang umuwi." Sabi ni Prince.

"Yeah, pumunta lang talaga ako para i-check si Dychie. Good thing nagising na sya, and nice having this one on one talk with you, again." Malawak ang ngiti nya. Noong mga panahon na balewala lang sya sa asawa nya ay ito ang palaging nasa tabi nya. Sino ba ang hindi makaka miss dito?

Sinipat ng lalaki ang wristwatch nito. "Actually, pwede kitang maihatid. Sigurado naman ako na umaga na magigising si Dychie."

Umiling sya. "No, it's fine. Dito ka na lang. May kasama naman ako'ng driver. Mas okay na pag gising nya, nandito ka. And get some sleep, grabe na ang yeybugs mo." Biro nya.

Natawa ang lalaki. Yumuko ito at nagkamot ng ulo.

He walked her through the exit.

Alam mo yung feeling ng ang creepy ng paligid? Of cou

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status