Share

Chapter 15 – The Brown Coded Case

“Anong ginagawa mo rito?” tanong ko sa bagong dating.

Siya ba ang pinadala ng District Five bilang back up namin?

“Why? Miss me?” mayabang nitong tanong at sumandal sa hood ng kotse. Isa pang arogante.

Ano ba talaga ang relasyon nya sa District Five para pagkatiwalaan siya ng ganyan? Hindi naman siya agent, ayon na rin mismo sa kanya.

“Alexander Santiago, right? Anong—“ Hindi na naituloy ni Apollo ang nais sabihin dahil sumabad na ang kinakausap.

“Stop pretending you don’t know me, Apollo. You’re not in an undercover mission now. You just came from a suicidal one. Besides, Anicka knew everything already.”

Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Who did he think he was to call me by my first name?

Naramdaman ko naman ang pag-tense ng katawan ni Apollo. I looked at him and saw how annoyed he was.

“Forget it first,” awat ko bago pa may mamatay sa kanilan

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status