Share

Chapter 16 – Shooting Arrows

I was surprised to see Xander sitting on the couch in the living room. Unang beses ko siyang makita sa loob ng mansiyon at hindi sa ilalim nito.

May itinitipa siya sa laptop niya, pero agad siyang nag-angat ng tingin nang makita ako. I walked confidently toward him although it was awkward since I was hiding the brown envelope on my back.

“What’s up?” tanong ko.

He eyed me warily. “What happened? Bakit tumawag ka raw ng back up?”

Umupo ako sa bakanteng upuan sa harap niya. “Nag-attempt ng suicidal mission si Apollo. Tinawagan ako na humingi raw ako ng back up sa Singko. Anyway, it’s okay now. Nasa ospital na siya.”

“Sino?”

“Si Apollo.” Pareho kaming tinitimbang ang isa’t isa, pero wala sa amin ang gustong magpatalo.

Hindi tulad ng aso’t pusa naming relasyon ni Justin, masyadong seryoso ang pakikitungo namin ni Xander sa isa’t isa. Hindi nga

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status