Share

Chapter 18 – The Viper

Patungo sana ako sa opisina ni Agent 7 nang makasalubong ko sa hallway si Xander. Mukhang kagagaling lang din niya roon. Hindi ko siya binati at taas-noong nilagpasan lang, ngunit hindi pa ako gaanong nakakalayo mula sa kinatatayuan niya nang magsalita siya.

“May balak ka bang solohin ang kaso para maglihim ka sa grupo?”

Huminto ako sa paglalakad at hinarap ito. “Meron,” diretsa kong sagot.

Bumuntong-hininga ito. “Is it about the ring?”

I gave him a blank stare. He must have sensed that I already knew what was inscribed in the ring.

“You’re suspicious of me only because my surname was inscribed there.”

Tama ang sinabi niya. Villanueva ang salitang nakaukit sa loob ng singsing. The ring was evidence. Of what, I hadn’t yet known. May kutob lang akong may kinalaman iyon sa pagkamatay nung agent at sa boluntaryong pagpasok ni Xander sa kaso.

“And that means?&

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status