Share

Chapter 19 – The Harlequin

Napakunot ang noo ko nang makita ang kotse ni Apollo sa labas ng mansiyon. Nakalabas na ba siya ng ospital?

Lumapit ako roon, pero una ko nang napansin ang susi nung kotse na nakasabit sa handbrake ng motor ko. Kinuha ko iyon at nagtatakang tinignan. Tsaka ko naalala na galing nga pala roon kagabi si Alexander. Marahil ginamit niya ang kotse papunta sa Singko at iniwan na lang ito roon pag-alis niya.

Ang kotse ang ginamit ko papuntang university. Hindi naman kasi komportableng gamitin ang motor ko nang naka-uniporme.

I still needed to see how things were going inside the university since we were still getting into the climax of the case. Although the other team already had a lead to the suspect or suspects, I was still unconvinced. Unless I knew myself what their basis was, I had to act myself. Mahirap na baka mali pala sila tapos makawala ‘yung salarin dahil wala kaming established second option.

I parked the car in a vacant spot at the parki

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status