Share

Chapter 20 – The Cat's Out of the Bag

I left the Harlequin and went out to the parking lot. Balak ko sanang puntahan sa ospital si Apollo to confirm my thought. Ang kaso, hindi sinasadyang mag-krus ang mga landas namin ng dalawa sa pinakaiiwasan kong makatagpo sa mga undercover missions ko.

Huli na para tumalikod at umalis palayo sa lugar dahil nakita na nila ako. Parehong nagtatakang tingin ang ipinukol nila sa akin bagaman may halong mabigat na suspetsa ang sa isa.

“Anicka?” hindi makapaniwalang bulalas ni Ninong Raphael. Pinasadahan niya ako ng tingin. Bakit naman hindi sila magtataka eh, naka-uniform ako gayong alam naman nilang graduate na ako ng kolehiyo.

“What’s with that uniform?” tanong naman ni Kuya Dominic.

Huminga ako ng malalim at ngumiti. Itinuloy ko ang paglalakad palapit sa kanila.

“Hi, ninong,” bati ko kay Ninong Raphael at hindi pinansin ang kapatid ko. “Nakakahiya naman, nakita niyo akong naka-ganito. May ano&hell

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status