Share

Kabanata 1494

Tumango si Sheryl. “Wala ka bang kilalang tao rito? Tawagan mo nalang ang taong ‘yun.”

“‘Yun din ang iniisip ko.”

Ibinalot ni Titus ang mga braso niya sa babae. “Lilipad tayo papuntang Canberra bukas at kakain kasama ang taong ‘yun. Maliit na usapin lang ito.”

Nakinig si Matthew sa kaswal na tono ng mga magulang niya at bahagyang sumimangot.

Natural na alam niya ang pamamaraan ng ama niya. Si Titus ang may koneksyon sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Hindi maganda ang impresyon niya kay Shaun, pero si Catherine…

...

Sumunod na araw.

Sina Sheryl, Titus, Matthew, at Rebecca ay lumipad papuntang Canberra.

Nang lumapag ang eroplano, huminga ng malalim si Rebecca.

‘Canberra, nagbabalik ako.’ Sa taong iyon, tumakbo siya palayo mula sa lugar na ‘to sa isang kahabag-habag na estado. Ngayon, nagbabalik na siya.

Hindi nagtagal, isang extended bulletproof na Rolls-Royce ang personal na nagdala sa kanila sa isang liblib at magandang courtyard house.

Matapos ang isang kapistahan, dinala si
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status