Share

Kabanata 1498

Natigilan si Shaun at tinitigan nito ang kanyang kasama sa hindi kaaya-ayang ekspresyon.

“Shaunny, pasensya na. Kahit mahirap pakinggan ang sinabi ko, kailangan kong gawin para sa mga bata,” Napakagat ng kanyang labi si Catherine at mahina ang kanyang boses.

“Hindi, nalulungkot ako kasi parang sinabihan mo na rin akong wala akong kwenta. Sinuman ang mastermind nito, hindi ako basta-basta napapabagsak.” Marahang niyakap ni Shaun si Catherine. “Kung darating talaga ang araw na hindi ko na kayo mapoprotektahan ng mga bata, hindi mo na kailangang sabihin pa. Hahayaan na kita.”

Hindi umimik si Catherine, ngunit nanunuot ang kanyang mga mata.

Mahal niya ang lalaki, at mahal din siya nito.

Gayumpaman, malupit ang katotohanan. Kailangan nilang maging responsable para sa kanilang mga anak.

...

Pagkarating sa tahanan ng mga Snow.

Nang hinatid sila ng butler papasok, tumambad sa kanilang pagpasok sa pinto ang boses ni Rodney.

“Tito, parang kapatid ko si Shaun at maganda ang relasyon niy
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status