Share

Kabanata 1742

Namula ang mukha ni Quincy sa sobrang galit. Kung hindi siya hawak ng mga bodyguards ni Dayton, siguradong sinasakal niya ito ngayon hanggang sa mamatay!

Si Yvonne na nanonood sa kanila ay hindi na kaya pang patuloy silang panoorin. Sobra siyang naiilang bilang ibang tao. Kaya naman, tumayo siya at sinabing, “Kumain kayo nang dahan-dahan.” Umalis siya sa kwarto pagkatapos magsalita.

Hindi niya talaga maintindihan ang katulad ni Dayton Night. Bakit ba pinipilit niya ang sarili niya kay Quincy Lane?

Mapilit siyang lalaki. Gayunpaman, siguradong isa siyang bangungot para kay Quincy.

Nakikita niya kung gaano kagalit si Quincy kay Dayton. Kung hindi ay hindi nito gagawing hostage si Lennon. Gusto nitong umalis sa islang ito.

Marahil hindi lang tungkol sa pagbibigay ang pag-ibig. Mayroong mga klase ng pag-ibig na posas at pagkukulong ang nagbibigay ng kahulugan.

Hindi lang kinukulong ni Dayton si Quincy, kinukulong niya rin ang sarili.

Marahil, ito ang huling hiling niya sa buhay niya
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status