Share

Kabanata 1743

“Doctor Leif, hali kayo at tingnan niyo ang Young Master. Nagsuka siya ulit ng dugo,” Sabi sa kaniya ng isa sa mga tauhan ni Dayton nang makita nila si Yvonne.

Lumapit si Yvonne sa harapan ni Dayton. Nakita niya ang dugong sinuka nito sa sahig. Hindi na siya nagulat pa.

“Masanay na dapat kayo sa ganito. Lalo na’t madalas na itong mangyayari sa susunod.”

Natulala ang mga tauhan ni Dayton. Anong ibig sabihin nito? Dadalas ang pagsusuka ng dugo ng Young Master?

Sumandal si Dayton sa sofa na nasa likuran niya at pinikit ang mga mata. Wala na siyang lakas para magsalita pa.

Hindi na siya gustong pagalitan ni Yvonne matapos makita ang kasalukuyan niyang kondisyon. Alam niyang matagal nang sumuko si Dayton sa sarili. Hinihintay na lang nito ang kamatayan.

Kaya naman, hindi siya nagmamadaling bigyan ito ng acupuncture treatment.

Mayroon biglang dumagundong…

Umalingawngaw ang ingay sa labas. Kaagad na dumilat ang mga mata ni Dayton. Parang mayroong eroplanong dumating?

Kaagad niyang si
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status