Share

Kabanata 1746

Malalim pa rin ang iniisip ni Quincy nang tumawag ang secretary niya sa internal phone line. Sinabi sa kaniya ng secretary niya na isang babaeng nagngangalang Yvonne Leif ang narito para makita siya.

Kumunot ang noo niya. Yvonne Leif?

Matapos mag-isip nang ilang sandali, naalala na rin niya. Si Yvonne Leif ba ang kasamang babae ni Dayton?

Bakit siya hinahanap nito?

Kung hindi ito namatay, ibig sabihin ay si Dayton Night…

Lumukso ang puso ni Quincy. Sinabi niya sa secretary niya na papasukin kaagad si Yvonne.

Nang dumating si Yvonne sa opisina niya, nakatitig lang si Quincy sa kaniya. Mayroon itong anino. Hindi ito multo o espiritu…

Maayos ang kondisyon ni Yvonne mula ulo hanggang paa. Wala rin itong injury.

Nagawa ba nitong iwasan ang pagpapasabog sa isla?

Nakasuot si Yvonne ng isang pares ng sunglasses at mayroong hawak na kahon. Mayroon nakasabit na handbag sa kaniyang kamay. Matapos ang maikling sandali, tumayo siya sa harapan ng office desk ni Quincy.

Saka niya hinubad an
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status