Share

Kabanata 12

Pumasok sa eksena si Sharon habang hawak-hawak ang kamay ni Simon. Kasunod nito, nakita niya ang ina ni Howard, si Fiona at.. si Sally!

Sa ilalim ng manghang tingin ni Sally, kinurba niya ang kaniyang mga labi at tahimik na hinigpitan pa ang kapit sa braso ni Simon.

Bahagyang nanginginig ang boses ni Sally habang nagsasalita, "Sharon?"

Hindi sila nagkitang dalawa ng limang taon. Ang Sharon ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ganoon pa rin ang itsura niya, pero mayroon na siyang binibigay na confidence at pride ngayon.

Madaling nakita ni Sally ang galit sa mga mata nito. Nakahawak siya kay Simon at pinapakita ang sarili na parang siya ang nanalo.

Natulala si Sally.

Nakita ni Fiona si Sharon, ang tusong babaeng nanloko sa anak niya limang taon na ang lumipas.

"Howard, bakit siya nandito?" Matalim niyang tiningnan ang kaniyang anak.

Ngumiti si Sharon at sumagot bago pa makapagsalita si Howard, "Tita, nandito ako ngayon para batiin si Howard at Sally."

Niyukom ni Sally ang kaniyang mga kamao at tiningnan nang masama si Sharon.

Hindi na nagawa pang magtiiis ni Fiona. Kaagad niyang winagayway ang kaniyang kamay para tawagin ang security guards para labasin ito. Ngunit, pinigilan siya ni Howard at sinenyasan lamang sa mata. "Mom, nandito pa si lolo."

Kumunot ang noo ni Douglas nang makita ang mga itsura nila. "Bakit magkakakilala kayong lahat?" Siya lang ang unang beses pa lamang nakakita kay Sharon nang araw na iyon.

Hindi niya mapigilan na sulyapan muli si Simon. 'Hindi kaya ay ako lang ang hindi nakakaalam na ang babaeng ito ay matagal ng kasama ng aking anak?'

Nagngalit ang ngipin ni Fiona. Tiningnan niya nang masama si Sharon at nilunok ang masama niyang emosyon. 'Bakit mayroon pa siyang mukhang bumalik dito?'

Nakabalik na rin sa sarili si Sally, ngumiti siya nang peke kay Sharon. "Kailan mo pa nakilala ang tito namin?"

Si Simon ang taong mayroong pinakamalaking awtoridad sa pamilya Zachary. 'Maaring magkagulo ng sobra kung mapapalapit si Sharon kay SImon.'

Paanong hindi malalaman ni Sharon ang iniisip ni Sally?

Nakangiti siyang sumagot, "Kakakilala lang namin sa isa't-isa. Oh tama, siya ang superior ko ngayon, at ako ang partner niya ngayong gabi."

Nanlambot si Sally. 'Superior? partner?'

'Sa tingin ko ay ginagamit ni Sharon si Simon para makapasok sa party at gumawa ng gulo!"

"Howard, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong dalhin sa loob para makapagpahinga." Naguguluhan si Sally kaya kailangan niyang lumayo.

"Saan hindi maganda ang pakiramdam mo?" Mabilis siyang sinuportahan ni Howard.

"Siguro bored lang ako masiyado." Kumapit si Sally sa mga braso nito. Sa kabilang banda, malamig niyang tiningnan si Sharon na nasa sulok ng kaniyang paningin.

"Ipasok mo siya kaagad sa loob para makapagpahinga, Howard." Mas natataranta si Fiona kaysa kay Howard. Pagkatapos ng lahat, ipinagbubuntis ni Sally ang kaniyang apo.

Seryosong nanood si Sharon habang paalis ang dalawa. Sinasadya ni Sally na ipamukha kay Sharon kung paano siya alagaan ni Howard ngayon.

'Sa tingin niya kaya niya akong talunin ng ganiyan lang? kung ganoon, nagkakamali siya. Limang taon na nang namatay ang nararamdaman ko kay Howard.'

Pagkatapos, sinamahan ni Fiona si Douglas sa kaniyang VIP seat at patagong inutusan ang isang taong subaybayan si Sharon.

Napansin ni Sharon na mayroong iilan taong sumasayaw sa magarbong dance floor. Tiningnan niya ang tahimik na lalaki sa tabi niya at nagkusa ng imbitahin ito, "President Zachary, maari ko bang makuha ang karangalang imbitahan kayong sumayaw?"

Dahil bigla siyang lumitaw, kailangan mayroon siyang magawa na magpapaalala kay Howard at Sally na huwag siyang kalimutan.

Naging interesado si Simon at tiningnan ang maganda at maliit na mukha ng babae. Kuminang ang mga itim niyang mata, at itinaas ang kaniyang malaking palad. Pagkatapos, dinila nito si Sharon sa dance floor.

Sa sumunod na segundo, nakatayo si Sharon sa gitna ng dance floor habang nakahawak ang lalaki sa kaniyang beywang.

"Marunong ka bang sumayaw?" tiningnan siya ng lalaki.

Naramdaman niya ang pag-init ng kaniyang mga tainga. "Si... siyempre." Naiimpluwensyahan ni Simon ang emosyon niya.

"Kung ganoon, simulan na natin..." Pagkatapos magsalita ng lalaki, dinala siya nito sa dance floor. Ang sumunod ay ang pagsisimula ng kanilang sayaw.

Gabay ang ritmo ng musika, sinayaw nila ang isang romantic Waltz. Hindi nagtagal, lahat ng nakapaligid sa kanila ay huminto, at tanging silang dalawa na lamang ang naiwan sa dance floor.

Hindi namamalayan ng lahat ng nasa dance floor na pinapanood na nila ang dalawa habang nagsasayaw.

Isang babae ang mahinang bumulong. "Sino ang babaeng kasayaw ni President Zachary? Bakit hindi ko pa siya nakikita dati?"

"Ang ganda ng sayaw nila."

Si Sally na sinusuportahan ni Howard ay kababalik lamang sa hall nang makita ang dalawang tao sa dance floor. Ang gwapo at maganda nilang mga itsura, pati na rin ang kanilang synergy ang dahilan ng pag-ulan ng papuri mula sa mga nanonood.

Galit na tiningnan ni Sally si Sharon. Party niya ito, at siya dapat ang bida ngayong gabi. Ngunit, inagaw sa kaniya ni Sharon ang atensyon ng lahat.

"Howard, tingnan mo kung gaano siya kawalang hiya. Inaakit niya ang tito mo!"

Nakita rin ni Howard ang dalawang tao sa dance floor, nagsimulang umikot sa galit ang kaniyang mga mata. "Wala pa rin siyang ganoong abilidad."

Ganunpaman, ang galaw ng dalawang tao sa dance floor ay mukhang mahalay. Ang kanilang mga katawan ay halos magkadikit na.

"Howard, palayasin mo siya, alright?" Hindi na magawang tingnan ni Sally si Sharon.

Hindi nagpadalus-dalos si Howard kanina dahil sa presensya ng lolo niya. Sa sandaling ito, nararamdaman niya rin na dapat umalis na si Sharon sa eksena!"

"Huwag kang mag-alala, papaalisin ko siya kaagad!" Pagalit na sabi ni Howard habang tinitingnan si Sharon na nag-eenjoy sa sayaw.

Comments (1)
goodnovel comment avatar
Haya Jhie
palaban si Sharon... yes! pero sana in a right way. at wag ka sana maging martyr.
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status