Share

35

It still hurts...

Actually i was suprised to feel this way dahil ang buong akala ko ay okay na ako, na wala na yung sugat na pilit kong itinatago sa mapanuring mata ng pamilya ko at ibang tao. Ngunit nang makita ko ulit si Cassandra after four agonizing years ay pakiramdam ko nanariwa ulit ang sakit at alaala ng kahapon.

Hindi naging madali para sakin ang lahat, sobrang sakit ng pinagdaanan ko and there was no perfect words to describe them. I have faced all kinds of fear in my life that makes my heart turned into cold.

But with the love and support of my family especially my real mother ay unti-unti akong nakarecover. I decided to continue living, to smile again and move on kahit na deep inside i was deeply wounded.

"Aubree..."

I was pulled out of my reverie ng marinig ko ang boses ni Arum This man came into my life unexpectedly. Aside from the good looks ay mas nagustuhan ko ang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status