Share

Chapter 9 (Part 1)

Chapter 9

“Sir!”

“Huwag matigas ang ulo mo!” he hissed and deposited her at the passenger seat of the car. 

Bubuka pa sanang muli ang bibig niya nang bigla na lang siyang pagsarhan ng pinto ng hudyo. Nakaawang ang mga labing sinundan niya ito ng tingin nang mag-jog ito patungo sa kabilang side ng kotse. 

He placed himself at the driver’s seat and starts the engine of the car. Bumalik ito sa gate ng compound at mabilis na pinausad ang sasakyan palabas. 

Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang ilan niyang ka-batch mate na nakatingin sa kotse. Malamang nakita rin ng mga ito nangyari kanina. Hindi na siya magtataka kung laman na siya ng tsismis kinabukasan. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (482)
goodnovel comment avatar
Andrea Herrera
paunlock pls
goodnovel comment avatar
Thess Romano
plssss p unlock po
goodnovel comment avatar
Lenny Yruma
why po matagal ang update nito ...
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status