Share

Chapter 10 (Part 3)

Chapter 10 (Part 3)

Nang tuluyan silang makalabas sa paliparan at binabaybay ang highway, pasulyap-sulyap siya sa lalaki. Hindi lang pala siya! Maging ito rin ay panay rin ang sulyap sa kanya. Isang beses na nagkasabayan sila ng tingin sa isa’t isa ay namula ang kanyang pisngi at nagbaba ng tingin. Nahihiya siya dahil nahuli siyang nakatingin dito.

Eh, ano ngayon? Di ba, tingin din ito ng tingin sa kanya. Mas mabuti pa nga siya at patago lang. Ito kasi ay titig talaga kung titig. Hindi man lang ba ito marunong makiramdam na naiilang siya sa mga titig nitong tagusan? Pakiramdam niya tuloy ay pati kaluluwa niya ay nababasa nito.

Muli na naman niyang inamin sa sarili kung gaano ka-gwapo si Gideon Vesarius. Pinagpala ang lalaki—sa lahat lahat!

Ilang minuto lang ang nakalipas, iniliko ni Gideon sa isang driveway ng hotel ang kotse nito. Nasa bungad pa lamang sila ay kitang-kita na niya ang malaking pangalan ng lugar. Almeradez Hotel ang nabuo ng mga l
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (345)
goodnovel comment avatar
Weng Ganal Fernandez
just unlock pls
goodnovel comment avatar
Lilibeth Calvo
please dear authorț send me ftee bunos this story is ț
goodnovel comment avatar
Meream Janani Ibrahim
why just make it free to read I love to read that's why
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status