Share

Chapter 68

Chapter 68

Nanatili pa rin nakatayo si Sunshine Kisses sa front door ng kanilang bahay kahit na nakaalis na ang kotse ni Igor. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman niya mula sa kapatid.

Hiniram siya nito sandali kay Alejandro pagkatapos nilang kumain dahil hindi niya maitago-tago ang pagkakabusangot niya sa hapag-kainan. Harap-harapan niyang tinatarayan si Leveyna na natatakot pa sa talim ng tingin niya. Napapayuko pa at hahawak sa braso ng kapatid niya.

Sinabi sa kanya lahat ni Igor pati na rin kung bakit tila walang alam si Leveyna sa pinagagagawa nito. Halu-halo ang emosyon niya para kay Leveyna. May parte sa kanya na manindigan na ayaw niya rito subalit, pilit naman na nagsusumiksik ang simpatya niya para sa babae.

“It’s getting cold here,” wika ni Alejandro sa kanyang tabi at kinabig siya payakap.

Nagpaubaya naman siya nang hilahin siya nito papasok.

“Sa tingin mo ba nagsasabi si Kuya ng totoo?”

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (75)
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
unlock pls
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
unlock pls
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
pls unlock
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status